Yükseköğretim Kurulu (YÖK) her yıl birçok araştırma görevlisine yurtdışında eğitim almaları amacıyla çeşitli burslar vermektedir. Bu burslar Yurtdışı Araştırma Bursları (YUDAB) ve YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursları olmak üzere iki kategoride toplanmaktadır.

Yurtdışı Araştırma Bursları (YUDAB), üniversitelerde görev alan ve doktora eğitimlerinde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine verilen bir burstur. Araştırma görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğü uygulanmaksızın en az 6 ay veya en çok 1 yıl süreyle yurtdışında burslu eğitimden faydalanabilirler. Adaylar Sağlık, Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik alanlarındaki araştırmaları için burs alabilirler.

YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursları ise devlet üniversitelerinin araştırma görevlileri, öğretim görevlisi ve öğretim üyelerinin yabancı dil öğrenmeleri için verilen bir burs türüdür. Yabancı Dil Eğitim Burslarından doktora derecesi olan kadrolu öğretim elemanları faydalanabilmektedir. Burs başvurusu sırasında adayların akademik kadrodaki hizmet süresinin en az 3 yıl olması ve yabancı dil puanının en az 50 veya en fazla 64 puan almış olmaları gerekmektedir. Yabancı Dil Eğitim Bursları kapsamında adaylar en az 2, en fazla 6 ay dil eğitimi alabilmektedirler.