Yurtdışında Lise Eğitimi

Yurtdışında Lise Eğitimi

Yurtdışında lise eğitimi almak veya yurtdışında liseyi tamamlamak, yurtdışında iyi bir üniversitede eğitim almanın ilk koşuludur. Çok iyi bir yabancı dil seviyesine ulaşmak ve yurtdışıda seçkin bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler lise 9. sınıftan itibaren başta İngilizce konuşulan ülkeler olmak üzere bir çok ülkede lise eğitimi alabilmektedir.

Kimler Yurtdışında Lise Eğitimi Alabilir ?

Yurtdışı lise eğitimi almanın ön koşulu orta seviyede yabancı dil bilmek ve başarılı bir akademik geçmişe sahip olmaktır. Yurtdışı lise eğitimi için istenen yabancı dil seviyesi B1 olup, bu seviye öğrencilerin yaşında göre farklı yöntemlerle ölçülmektedir. Akademik yeterlilik ise öğrencinin yurtdışında liseye başlayacağı yıldan önceki eğitimi geçmişidir. Ilk öğretim 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin için not ortalamasına bakılmaz. 9. Sınıf ve sonrasını Türkiye’de okuyan öğrenciler için ise not ortalamalarına bakılmaktadır.

Yurtdışı Lise Eğitimi için İngilizce Yeterliliği ?

Yurtdışı lise eğitimi için istenen yabancı dil seviyesi B1 olup, bu seviye öğrencilerin yaşında göre farklı yöntemlerle ölçülmektedir. Yurtdışında lise’ye başvuran öğrencilerden 16 yaşlından gün almamışlar için genelde İngilizce sınavı uygulanmaz, bu öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri yurtdışındaki lise yetkilileri tarafından internet üzerinde mülakat ile belirlenir. 16 yaş ve üstündeki öğrencilerin ise IELTS sınavına girmeleri önerilmektedir.

İngilizce Yeterliliği Olmayan Öğrenciler için Yurtdışında Lise Seçenekleri

Yurtdışında lise eğitim almak isteyen ama öncesinden yeterince veya hiç İngilice eğitimi almamış öğrencilere yurtdışındaki liselerimiz farklı sürelerde İngilizce hazırlık eğitimleri vermektedirler. Özellikle Eylül döneminde yurtdışında liseye başlayacak öğrenciler yaz okullarında İngilizce eğitimi alabilmektedirler. Yurtdışında liseye başlayan öğrenciler lise eğitim müfredatı yanında ek İngilizce dersleri de verilmektedir.

Yurtdışı Lise Türleri

Ülkemizde de olduğu gibi, yurtdışında özel ve devlet okullarından lise eğitimi almak mümkündür. Devlet okulları bazı ülkelerde adrese dayalı, bazı ülkelerde ise merkezi başvuru ile yerleştirme yapmaktadır. Yurtdışındaki devlet okullarının neredeyse tamamı gündüzlü eğitim verir. Yabancı öğrenciler için aile yanında konaklama seçeneği sunarlar. Aileler özel konaklama firmaları tarafından belirlenmektedir.

Yurtdışı lise eğitimi alabileceğiniz diğer bir okul türü özel liselerdir. Bu liseler hem yerel öğrencilere hem de yabancı öğrencilere gündüzlü veya yatılı lise eğitimi vermektedirler. Yurtdışındaki gündüzlü özel liseler genelde bulundukları bölgelerdeki okulda öğrencisi olan aileler veya okul çalışanları veya çalışanların yakınları ailelere öğrenci yerleştirirler. Yurtdışında lise eğitimi sırasında aile yanında konaklayan öğrenciler ülkemizde olduğu gibi okula servis araçlarıyla giderler.

Yurtdışı Lise Eğitimi Programları

Yurtdışı liselerinde verilen eğitim programları ülkelere göre farklılık göstermektedir. İngiltere’de 4 yıllık lise eğitimi 2 yıllık GCSE ve 2 yıl A level eğitiminden, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki lise eğitimi ile 4 yıllık standart lise eğitiminden oluşmaktadır. A Level hakkında detaylı bilgiyi blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ABD hariç diğer ülkelerde öğrenciler lise notları ile üniversiteye başvura bilmektedir. ABD’de öğrenciler lise sonrası SAT sınavı ile üniversiteye yerleştirilmektedir. Türkiye’de de yabancı öğrenciler üniversite başvurularında SAT sınavına girmektedirler. SAT sınavı hakkında detaylı bilgiyi “SAT Nedir?” sayfamızda bulabilirsiniz.

Yurtdışında Lise Eğitimi için tercih edilen bir eğim türü de IB eğitimidir. IB programı üniversite öncesi Lise 11 ve 12 sınıfları kapsayan iki yıllık hazırlık programıdır. IB Programı dünyada çok prestijli ve saygın bir lise eğitim programı olarak görülmektedir. IB diploması yaklaşık bini aşkın üniversiteye direkt kabul edilmektedir. Türkiye’de birçok özel ve vakıf üniversitesi IB notuna göre başarı ve yüksek başarı bursu vermektedir. IB programı hakkında detaylı bilgiyi “IB nedir ?” sayfamız bulabilirsiniz.

Yurtdışı liselerin bir diğer özelliği ise lise eğitimleri sırasında öğrencilere AP (Advanced Placement) dersleri vermeleridir. AP, ABD ve Kanada'daki lise öğrencilerinin üniversite düzeyinde dersler almasına olanak sunan programdır. AP programı sayesinde öğrenciler lisede okurken üniversiteden ders almakta, sınavlardan yüksek puan alan öğrenciler ders kredisi kazanabilmektedir. Ders kredisi almaktan daha çok öğrencinin üniversite düzeyinde dersleri başarı ile takip edebilecek olması, lise son sınıftaki öğrencilerin sıralamadaki iyi üniversitelerden kabul ve burs almasında yardımcı olur. Advanced Placement, AP programları hakkında detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz.

Yurtdışında Lise Eğitimine Ne Zaman Başlamalı ?

Yurtdışında lise eğitim 9. 10. ve 11. sınıflarda başlamak mümkündür. Sadece 12. sınıfı yurtdışında okumak teknik olarak mümkün olsa da, yurtdışında birçok kolej 12. sınıftan geçiş yapan öğrencileri kabul etmemektedir. Yurtdışında lisede IB eğitimi alacak öğrencilerin, en geç 10. sınıfı Türkiye’de tamamladıktan sonra eğitimlerine yurtdışında başlamaları önerilir. Yurtdışında liseler eğitime Eylül, Ocak ve Nisan aylarında dönem başlarında başlayabilirler. Tavsiye edilen başvuru dönemi Eylül’dür.

Yurtdışında Lise Değişimi

Yurtdışında lise eğitiminin tamamını değil ama bir dönemini veya bir yılını geçirmek isteyen öğrenciler için Yurtdışı Lise Değişim programları en iyi seçenektir. Yurtdışı Lise Değişimi programlarında öğrenciler Türkiye’de eğitim aldıkları lise ile değişim anlaşması olan yurtdışı liselerde (sadece konaklama ücreti ödeyerek) veya kendi imkanları ile seçtikleri bir yurtdışı lisesinde (eğitim ve konaklama ücretlerini kendi ödeyerek) bir dönem veya bir yıl lise eğitimi alabilirler. Yurtdışı lise değişim programlarında eğitim alan öğrenciler ister lise eğitimlerinin kalan kısmını yurtdışında yada Türkiye’deki liselerinde alabilirler. Yurtdışı lise değişim programında yurtdışında alının dersler Türkiye’deki eğitimlerine saydırabilirler.

Yurtdışı Lise Eğitiminde Denklik

Lise eğitimi yurtdışında alan öğrenciler lise diplomalarını MEB tarafından denklik verilmektedir. Yurtdışıda lise eğitimlerinin bir dönemi veya bir yılını geçiren öğrenciler ise dönem/yıl kaybetmeden Türkiye’deki eğitimlerine devam edebilirler.

Yurtdışı Lise Eğitimi Konaklama

Yurtdışı liseleri öğrencilerine aile yanın veya yurt konaklaması sunmaktadır. Yurtdışı devlet liseleri öğrencilerine aile yanı konaklaması sunmaktadır. Aileler özel konaklama firmaları tarafından bulunmaktadır. Öğrenciler ailelerden okullara servis araçları veya toplu taşıma ile gitmektedir. Öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri aileleri ile yemektedirler. Öğle yemekleri ise okulda yenilir.

Yurtdışı özel liseler öğrencilerine yurt ve aile yanı konaklaması sunmaktadır. Yurtlar okul kampüsü içinde kız ve erkek öğrenciler için ayrı, okul görevlilerinin de gözetmen olarak kaldığı binalardır. Yurtlarda 9. ve 10. Öğrenciler ikişer kişilik odalarda 11. ve 12. Sınıf öğrencileri de tek kişilik odalarda konaklamaktadırlar. Öğrenciler 3 öğün yemeklerini yurtlarda yemektedirler.

Yurtdışı özel liseler öğrencilerine aile yanı konaklama da sağlamaktadır. Bu aileler okul personelinin yakınları ve okulda öğrencisi olan velilerdir. Aile yanında kalan öğrenciler okula servis araçları veya toplu taşıma ile girmektedirler.

Yurtdışı Lise Ücretleri

Yurtdışı liselerin ücretleri ülkelere ve konaklama türlerine göre değişmektedir.

Kanada lise eğitimi ücretleri - özel liseler
Eğitim ücretleri ve Konaklama ücretleri toplam 35000 C$ - 55000 C$

İrlanda lise eğitimi ücretleri - özel liseler
Eğitim ücretleri ve Konaklama ücretleri toplam 15000 € - 19000 €

İngiltere’de lise eğitimi ücretleri - özel liseler
Eğitim ücretleri ve Konaklama ücretleri toplam 24000 GBP – 40000 GBP

Amerika’da lise eğitimi ücretleri - özel liseler
Eğitim ücretleri ve Konaklama ücretleri toplam 28000 USD– 55000 USD

Yurtdışı Lise Eğitimi Bursları

Yurtdışında lise eğitimim alan öğrenciler okulların sunduğu finansal yardım ve kısmı burslardan yaralanabilirler. Finansal yardım Yurtdışına lise eğitimi alacak öğrencilerin Türkiye’de akademik başarılarına göre verilmektedir. Bu tür bursların oranı % 10 ile % 50 arasındadır. Türkiye genelinde başarısı olan öğrenciler daha yüksek oranlarda burs alabilirler.

Yurtdışı lise eğitimine başlayan öğrenciler ailelerin yıllık gelirlerini kaynak göstererek okulların sunduğu finansal yardımlara başvurabilirler. Finansal yardım öğrencinin ailesinin yıllık gelirinin eğitim alınacak ülkedeki yıllık gelire oranına bakılır. Finansal yardımlar eğitim ve konaklama ücretinin % 50’sine ulaşabilir.

Yurtdışında Lise Eğitiminin Avantajları

Yurtdışında lise eğitimini tercih eden öğrenciler, eğitim aldıkları ülkelerin en iyi üniversitelerinden kabul alabilmektedir.

Üniversitenin bulunduğu ülkenin eğitim sisteminden mezun olan öğrencilerin, kısmı burs alma oranı Türkiye’den başvuran öğrencilere göre çok daha yüksektir.

Yurtdışında liselerde verilen AP dersleri ile adaylar üniversite başvurularında rakiplerinin önüne geçerler.

Yurtdışında 4 yıl lise eğitimi alan öğrenciler, Türkiye’de “yabancı öğrenciler gibi” üniversite sınavına girmeden Türkiye’de üniversiteye başlayabilirler.

Yurtdışın lise eğitimi alan öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri ana dil seviyesine ulaşmaktadır.

Yurtdışı Lise Eğitimi hakkında detaylı bilgi için danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.