YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) Bursu, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman ve eğitmen ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yurt dışında lisansüstü öğrenim burs programıdır.

YLSY Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az dört yıllık fakülte / üniversite mezunu olmak
 • Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileriyle yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz.
 • ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
 • "Yüksek Lisans" ile "Yüksek Lisans ve Doktora" olan alanlar için 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • "Sadece Doktora" için 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
YLSY Bursu Hangi Eğitimleri Kapsar?
YLSY kapsamında sadece master, sadece doktora ya da master + doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, kamu kurumları adına öğrenim görenlerin master derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. YLSY bursu hangi masrafları kapsar? Adayların eğitimleri süresince Okul ödemeleri, yaşam giderleri, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar. Yaşam giderleri ülkelere gore değişiklik göstermektedir. Aylık yaşam gideri miktarları sayfasında bulabilirsiniz

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreci Nasıl İlerler?

Seçme ve yerleştirme sürecinde sistem üzerinden adayların başvuruları alınır. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı (%40) ve Lisans Mezuniyet Notu (%20) üstünlüğüne göre sözlü sınava girmeye hak kazanır. Yapılan sözlü sınav sonucunda YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi yapmaya hak kazanır. YLSY puan üstünlüğüne göre adayların kurum tercihleri alınır ve yerleşmeye hak kazanan adayların gerekli belgeleri MEB'e ulaştırmaları istenir. Belgelerini belirlenen tarihler arasında MEB'e ulaştıran adaylar burs almaya hak kazanırlar.

Kontenjanlara Yerleşmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?
 • Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması,
 • Not döküm çizelgesi / Transkript,
 • Yüklenme ve kefalet senedi,
 • Kefillerin nüfus kayıt örneği,
 • Kefillerin çalışma belgesi,
 • Sağlık kurulu raporu,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Askerlik durum belgesi,
 • Yerleştirme sonuç belgesi.

NOT: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

Sözlü Sınav Nasıl Yapılır?

Adaylar; Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşan sözlü sınav komisyonları tarafından;

 • Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 • Akademik çalışmalara yatkınlığı
gibi yönlerden değerlendirilir.

Bakanlıkça yapılan sözlü sınav sonrasında;

 • ALES puanının %40'ı,
 • Sözlü sınav puanının %40'ı,
 • Lisans mezuniyet notunun %20'sinin
hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum kontenjanları için tercih yapmaya hak kazanır.

Tercih Tablosu nedir ?
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü sitesinde duyurulan tercih tablosundan adaylar; lisans mezunu olduğu alana göre yurtdışında alabilecekleri öğrenimleri belirleyebileceklerdir. Tabloda; lisans mezunu olduğu olduğu alana göre yurtdışında eğitim görebileceği alanlar, ülkeler ve kontenjanlar açıklanacaktır.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Yabancı Dil Öğrenimi

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul almak için yeterli dil puanına sahip olmayan bursiyerler istemeleri halinde yurt içinde dil öğrenimi görebilirler

Yurt içi dil öğrenimi, Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde 4 er aylık 3 dönem halinde üniversitelerde verilmektedir.

Yurt içi kurslarının tamamlanmasının ardından talep edilmesi ve yeterli dil puanına sahip olunması halinde, yurt dışında 6 aya kadar dil eğitimi izni verilebilmektedir.

Arapça, Fransızca, Rusça, Japonca, Korece, Ermenice, Farsça gibi yurt içinde kurs açılmayan dillerde öğrenim görülecek ülkere gönderilecek bursiyerlerden yeterli dl puanına sahip olmayanlara, yurt dışında 12 aya kadar yabancı dil öğrenimi verilebilmektedir.

Bursiyerlere Yapılan Ödemeler
 • Okul ödemeleri,
 • Dil, Yüksek lisans ve doktora eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri,
 • Öğrenim seviyesi değişikliğinde şehirler arası ulaşım giderleri,
 • Üniversitelerle yapılacak kabul görüşmeleri için gidiş/dönüş ulaşım giderleri,
 • Kırtasiye giderleri,
 • Sağlık giderleri,
 • Tez masrafları,
 • Yabancı dil sınavları giriş ücretleri
 • Bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri,
 • Pasaport cüzdan bedeli giderleri, vize masrafları
Yurt Dışından Dönüş ve Kadrolara Atanma

Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler adına yurt dışına gönderildikleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi, mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.

Öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlandıktan sonra en geç iki ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığından görev talebinde bulunmaları gerekir.

Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan sonra en geç üç ay içerisinde yapılır. Atamalar yapılana kadar, öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının yarısı kadar burs ödenir. Bursiyerlerin, atama yapılan kurumda, yurtdışı öğrenim süresinin 2 katı kadar sürede çalışılması gerekmektedir.