MEB yurtdışı master ve doktora bursları

Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile TPAO, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü BOTAŞ ve TCDD uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenciler BOTAŞ, TCDD, TPAO ve üniversiteler tarafından yurt dışına burslu olarak gönderilmektedir. Yurt dışında eğitimini tamamlayan öğrenciler ülkeye döndüklerinde yurt dışına gönderildikleri kurumda hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

Burs başvururken öğrencilerin mezun durumda olması gerekmektedir. Lisans ortalaması belli bir düzeyin üzerinde olması da gerekmektedir. Öğrenciler burs kılavuzlarını rektörlüklerden, ÖSYM bürolarından veya il milli eğitim müdürlüklerinden alabilmektedir.

Öğrencileri yurt dışına üniversiteler, TCDD, TPAO ve Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TCDD göndermektedir. Öğrenciler hangi kurum aracılığıyla yurt dışında üniversitelere gönderiliyorsa ülkemize döndüklerinde o kurumda çalışmayı taahhüt etmek zorundadırlar. Bunun için öğrencilere sözleşme imzalatılmakta ve kefil istenmektedir.

MEB yurtdışı master ve doktora burs başvuruları için aranan şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte /yüksekokul mezunu olmak,
c) ALES sınavında tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,
d) 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),
g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),
h) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması ?4 üzerinden 2.50?, ?10 üzerinden 6,5", ?100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak

Bunula beraber burs başvuruları sonrası adaylar mülakat ile belirlenmektedir. Burs başvuruları her yıl farklı zamanda yapılmakta olup ayrıntılar rektörlükler ve MEB web sayfasında takip edilmelidir.