İtalya Vizesi

İtalya Vize Başvuru ve Danışmanlık Hizmetleri

İtalya Vizesi

İtalya Vizesi

İtalya vize başvuruları, büyükelçiliğin yetkili vize merkezi IDATA aracılığı ile yapılmaktadır. İtalya vize başvuru merkezleri (IDATA), İstanbul (Harbiye ve Kadıköy ‘de), Bursa, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Antalya şehirlerinde hizmet sunmaktadır. İkamet ettiğiniz ile göre hangi İtalya vize işlem merkezlerine (IDATA’ya) başvuracağınız İtalyan Konsolosluğu tarafından belirlenmiştir.

İtalya vize merkezi IDATA, kısa süreli İtalya Schengen vize başvurularına bakmaktadır. İtalya Schengen vize başvuruları bizzat başvuran ya da yetkilendirilen kişi tarafından yapıla bilinmektedir. Daha önce Schengen vizesi alan ve İtalya vizesi biometri işlemi yaptıran kişilerin birini yetkilendirme hakları vardır. Fakat ilk defa Schengen vizesine başvuru yapılıyorsa, başvuran bizzat IDATA vize merkezine gitmeli ve İtalya biometri işlemini yaptırmalıdır. İtalya biometri işlemi parmak izinizin alınması işlemidir.

İtalya öğrenci vizesi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar lisans, yüksek lisans eğitimleri için alınan ve diğer eğitimler için alınan vizelerdir. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri için vize başvuruları direk İtalya Konsolosluğuna yapılmaktadır. Diğer eğitim vizeleri (okul gezisi, dil okulu vs.,) 90 günü geçmiyorsa İtalya vize işlem merkezinden, eğer 90 günden fazla ise İtalya konsolosluğundan yapılmaktadır.

İtalya vizesi başvuruları kendi içinde seyahat amacına göre farklılıklar içermektedir. En çok başvuru yapılan vize türleri;
 • İtalya vizesi - Turistik,
 • İtalya vizesi - Akraba ve Arkadaş ziyaret,
 • İtalya vize - Ticari,
 • İtalya vizesi – Genel Öğrenci (Lisans programları dışındaki) vize,
 • İtalya vizesi - Üniversite Öğrenci vizesi,

İtalya vizesi formları danışmanlarımız tarafından sizin adınıza doldurulmaktadır.

İtalya Vize İşlemleri - Ücretler
 • İtalya Turistik vizesi; İtalya vizesi ücreti 60 Euro - IDATA hizmet bedeli: 26,3 Euro
 • İtalya Akraba ve Arkadaş ziyareti vizesi; İtalya vizesi ücreti 60 Euro - IDATA hizmet bedeli: 26,3 Euro
 • İtalya Ticari vize; İtalya vizesi ücreti 60 Euro - IDATA hizmet bedeli: 26,3 Euro
 • İtalya Eğitim - Genel (Lisans programları dışındaki) vizesi; İtalya vizesi ücreti 60 Euro - Koordinasyon bedeli: 96 TL
 • İtalya Üniversite Öğrenci Vizesi - İtalya vizesi ücreti; 370 TL

İtalya vizesi ücretleri, İtalya IDATA vize merkezinde evraklar teslim edilirken ödenmektedir. İtalya vize başvurunuz reddedildiği takdirde İtalya vize ücreti ve IDATA hizmet bedeli iade edilmemektedir.

İtalya Vizesi için Gerekli Belgeler (Turistik);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan İtalya vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 35x40 mm olmalıdır. Fotoğraf, İtalya IDATA vize merkezinde de çekilebilmektedir.
 • 5) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 6) Turistik başvurular için otel ve uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 7) Reşit olmayanlar için (18 yaş altı); Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname),
 • 8) Başvuran öğrenci ise, İngilizce öğrenci belgesi aslı,
 • 9) İtalya vizesi ücreti ve IDATA hizmet bedeli,
 • 10) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Şirketin imza sirküleri fotokopisi, faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi gösterilmelidir. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise internetten hizmet dökümü ve son 4 aya ait destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.
 •         b. İşyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 • 10) Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü.
 • 11) Başvuranın ya da sponsorun mal varlığını gösteren belgelerin fotokopisi (tapu, araç ruhsatı vs.),
 • 12) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Seyahatine uygun sigorta poliçesi hakkında danışmanlarımız bilgi verecektir.
İtalya Vizesi için Gerekli Belgeler (Akraba ve Arkadaş Ziyareti);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan İtalya vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 35x40 mm olmalıdır. Fotoğraf, İtalya IDATA vize merkezinde de çekilebilmektedir.
 • 5) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 6) Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 7) İtalya’da davet eden kişiden davet mektubu, kimlik fotokopisi (İtalyan vatandaşı değilse mevcut vize fotokopisi) ve ikamet adresi örneği,
 • 8) Başvuran öğrenci ise, İngilizce öğrenci belgesi aslı,
 • 9) İtalya vize ücreti ve IDATA hizmet bedeli,
 • 10) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Şirketin imza sirküleri fotokopisi, faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi gösterilmelidir. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise internetten hizmet dökümü ve son 4 aya ait destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.
 •         b. İşyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 • 11) Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü.
 • 12) Başvuranın ya da sponsorun mal varlığını gösteren belgelerin fotokopisi (tapu, araç ruhsatı vs.),
 • 13) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Seyahatine uygun sigorta poliçesi hakkında danışmanlarımız bilgi verecektir.
İtalya Vizesi için Gerekli Belgeler (Ticari);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan İtalya vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 35x40 mm olmalıdır. Fotoğraf, İtalya IDATA vize merkezinde de çekilebilmektedir.
 • 5) Şirketin antetli kağıdına seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ve şirket yetkilisinin adı, soyadı, ıslak kaşe ve imzası bulunan vize talep dilekçesi,
 • 6) Otel ve Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 7) Ticari davetiye formunun, İtalya’daki şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin faksı,
 • 8) Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi. Davet formunu imzalayan AB vatandaşı değilse İtalya’daki oturum izni,
 • 9) İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait ticaret sicil gazetesi ve varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs.,
 • 10) İtalya vize ücreti ve IDATA hizmet bedeli,
 • 11) Başvuranın ya da şirketin maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Şirketin imza sirküleri fotokopisi, faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi gösterilmelidir. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise internetten hizmet dökümü ve son 4 aya ait destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.
 •         b. İşyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 • 12) Bankadan alınmış başvurana ya da şirkete ait orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü.
 • 13) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Seyahatine uygun sigorta poliçesi hakkında danışmanlarımız bilgi verecektir.
İtalya Vizesi için Gerekli Belgeler (Eğitim- Lisans programları dışındaki);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan İtalya vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 35x40 mm olmalıdır. Fotoğraf, İtalya IDATA vize merkezinde de çekilebilmektedir.
 • 5) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 6) Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 7) Reşit olmayanlar için (18 yaş altı); Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname),
 • 8) Başvuran öğrenci ise, İngilizce öğrenci belgesi aslı. Mezun ise, diploma örneği.
 • 9) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 10) İtalya’daki eğitim programına kayıt belgesi veya katılmak istenen kültürel faaliyete ilişkin evraklar. Evraklarda programın veya faaliyetin türü ile başlangıç ve bitiş tarihlerinin detaylı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

 • 11) Konaklama rezervasyonu ya da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye. Davetiye ile başvuruda bulunulması durumunda, davet eden kişinin imzasının görüldüğü kimlik fotokopisi, davet den kişi Avrupa vatandaşı değilse oturma izni fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • 12) İtalya vize ücreti ve IDATA hizmet bedeli,
 • 13) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Şirketin imza sirküleri fotokopisi, faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi gösterilmelidir. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise internetten hizmet dökümü ve son 4 aya ait destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.
 •         b. İşyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 • 14) Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü.
 • 15) Başvuranın ya da sponsorun mal varlığını gösteren belgelerin fotokopisi (tapu, araç ruhsatı vs.),
 • 16) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Seyahatine uygun sigorta poliçesi hakkında danışmanlarımız bilgi verecektir.
İtalya Vizesi için Gerekli Belgeler (Eğitim – Üniversite);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan İtalya vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 35x40 mm olmalıdır. Fotoğraf, İtalya IDATA vize merkezinde de çekilebilmektedir.
 • 5) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 6) Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 7) İtalya’daki bir üniversitenin lisans programına ya da “AFAM” kurumlarına kayıt veya ön kayıt yaptırıldığını gösterir belge,
 • 8) Kayıt veya ön kayıtların başkonsolosluğun okul bölümü - Üniversite kayıt ofisi tarafından onay yazısı ile onaylanmış olması gerekmektedir,
 • 9) Alınacak eğitim programının verildiği yabancı dilde, yeterli bilgiye sahip olunduğunu gösterir belge ( IELTS, CILS vs.),
 • 10) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 11) İtalya vize ücreti,
 • 12) En az ilk iki haftayı kapsayan konaklama evrakı,
 • 13) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Şirketin imza sirküleri fotokopisi, faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi gösterilmelidir. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise internetten hizmet dökümü ve son 4 aya ait destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.
 •         b. İşyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 • 14) İtalya’da masrafların karşılanabileceğini gösterir, İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kararla senelik 5819 Euro’luk başvuru sahibine ait banka hesabı (banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş),
 • 15) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Seyahatinize uygun sigorta poliçesi hakkında danışmanlarımız bilgi verecektir.
İtalya Vize Danışmanlık Hizmetlerimiz

İtalya vize işlemleriniz, danışmanlığımız ile evraklarınız doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmakta ve başvurunuz sorunsuz, hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İtalya Vize Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 • İtalya vizesi için gerekli belge listesini hazırlama,
 • İtalya vize formu doldurma,
 • İtalya vizesi randevu alımı,
 • İtalya vizesi belge kontrolü,
 • İtalya vizesi başvuru dilekçesi hazırlanması,
 • İtalya vizesi için gerekli olan metinlerin çevrilmesi,
 • İtalya vize ücreti ödemesi,
 • İtalya vize sonucunuzun takibi,

İtalya vize evraklarının çoğu aynı olsa da vize çeşidine göre bazı evraklar değişmektedir. Gerekli İtalya vize evraklarının eksiksiz bir şekilde sunulması gereklidir. İtalya vize görevlisi gerekli gördüğü takdirde ek evraklar isteyebilmektedir. Danışmanlarımız da İtalya vize başvurunuzun güçlendirilmesi adına ek evraklar talep edebilirler.

İtalya Vizesi Başvurusunda Sık Karşılaşılan Sorular:

Şehir Dışındayım İtalya Vize Danışmanlık Hizmeti Alabilir miyim?

İstanbul’da bulunan ofisimizden ve danışmanlarımızdan, Türkiye’nin herhangi bir şehrinde olmanız, İtalya danışmanlık hizmeti almanıza engel değildir. Gerekli vize evraklarınızı bize kargo ile ulaştırabilirsiniz. Sizin adınıza formunuzu doldurup, evraklarınızı hazır hale getirip geri göndermekteyiz. Danışmanlarımız İtalya vize işlemlerinizi yapabilmeniz için sizin adınıza İtalya vize randevusu alacaklardır. İtalya vize randevunuz, Türkiye’de yer alan IDATA İtalya vize başvuru merkezlerinden hangisine yakın iseniz ona göre alınmaktadır.

İtalya Vizesi Almak Zor mu?

İtalya konsolosluğunun başvuranlardan talep ettiği evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması halinde vize almayı zorlaştıran bir durum bulunmamaktadır. İtalya vize dosyasını eksik veya özensiz hazırlayanlar veya daha önceden herhangi bir ülkeden vize reddi almış olanlar için İtalya vize reddi olabilmektedir. Bu gibi durumlarda danışmanlarımız İtalya vizenizin daha kolay alınabilmesi adına ek mevcut evraklarınıza ek evraklar talep edebilmektedirler.

Yeşil Pasaport Sahipleri İtalya Vizesi Almalı mı?

Yeşil pasaport sahipleri kısa dönem İtalya Schengen vizelerinden muaftırlar. Fakat İtalya öğrenci vizesi (İtalya ulusal vize) almak isteyen yeşil pasaport sahiplerinin vizeye başvurması gerekmektedir.

İtalya Vizelerinde Sağlık Sigortası;

İtalya konsolosluğu, vize başvurularında yurtdışı seyahat sağlık sigortası sunulmasını talep etmektedir. Vizenize uygun yurtdışı seyahat sağlık sigortası hakkında danışmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz.

İtalya Vizesi için Nereye Başvurmalıyım?

İtalya Schengen kısa dönem vizelerine IDATA vize merkezi bakmaktadır. Uzun dönem İtalya öğrenci vizeleri (İtalya ulusal vize) için ise, İtalya konsolosluğuna başvurulmaktadır.

İtalya Vize Randevu İptali ve İtalya Vize Ücreti Geri Alımı;

İtalya vize randevusu alındıktan sonra randevu iptal edilebilmekte veya değiştirilebilmektedir. Fakat İtalya vize ücreti, IDATA vize merkezine ödendikten ve vize evrakları teslim edildikten sonra İtalya vize ücretinin geri iadesi mümkün değildir.

İtalya Vizesi Ne Zaman Çıkar? Gecikme Normal mi?

İtalya vize sonuçları normal günlerde ortalama 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat sömestre tatilleri, bayramlar, yaz tatil dönemleri ve Paskalya, Noel bayramı gibi İtalya konsolosluğunun yoğun olduğu dönemlerde vize başvuru sonucu uzayabilmektedir. Bundan dolayı başvuranların bu dönemleri dikkate alarak seyahat tarihlerinden daha erken bir dönemde başvuru yapmaları tavsiye edilmektedir. İtalya uzun dönem öğrenci vize başvuruları ise 2 ile 4 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

İtalya Vize Ücretleri;

İtalya turizm amaçlı veya eğitim amaçlı vize ücretleri birbirinden farklıdır.

İtalya Turistik, Ticari, Akraba ve Öğrenci vize ücretleri

 • İtalya Turistik vizesi; İtalya vizesi ücreti 60 Euro -IDATA hizmet bedeli: 26,3 Euro
 • İtalya Akraba ve Arkadaş ziyareti vizesi; İtalya vizesi ücreti 60 Euro -IDATA hizmet bedeli: 26,3 Euro
 • İtalya Ticari vize; İtalya vizesi ücreti 60 Euro -IDATA hizmet bedeli: 26,3 Euro
 • İtalya Öğrenci Vizesi - Genel Öğrenci Vizesi (Lisans programları dışındaki) vize: 60 Euro -IDATA hizmet bedeli: 26,03 Euro
 • İtalya Öğrenci Vizesi - Üniversite eğitimi alacaklar için: 116 Euro

İtalya vize ücretleri nakit olarak ödenmektedir. Vize ücretlerini TL olarak ödeyebilirsiniz.

Yukarıda verilen İtalya vize ücretleri bilgi amaçlı olup, vize ücretlerinde oluşabilecek değişikliklerden firmamız sorumlu tutulamaz. Güncel ücretleri öğrenmek için lütfen danışmanlarımızdan bilgi alınız.

İtalya Vizesi için Davetiyesi Gerekli mi?

İtalya akraba ve arkadaş vize başvurularında, İtalya’da bulunan kişinin size davetiye göndermesi gerekmektedir. Davetiyenin içeriği ve neler yazılması gerektiği konusunda danışmanlarımız size davetiye örneği sağlamaktadır. Ticari vizelerde, İtalya’daki şirketin davet yazısı gösterilmelidir.

İtalya Vizesi Ücreti İadesi;

İtalya vize, IDATA hizmeti ve danışmanlık ücretlerinin iadesi başvuru dosyası İtalya IDATA vize merkezine teslim edildikten sonra mümkün değildir.

İtalya Vizesi Başvuru Takibi;

İtalya vizesi başvuru takibinizi, başvurunuz esnasında size verilen makbuz ile IDATA İtalya vize başvuru takibi sayfasından yapabilirsiniz.

İtalya Vize Başvuru Sonuçları;

İtalya vize başvuru sonucunuzu yine IDATA İtalya vize merkezinden almaktasınız. Vize başvurunuz İtalya konsolosluğu tarafından karara bağlanmakta ve IDATA vize merkezine gönderilmektedir. Pasaportunuzun IDATA vize işlem merkezine geri döndüğü bilgisini, başvuru esnasında size verilen takip numarası ile IDATA İtalya web sitesinin başvuru takibi sekmesinden öğrenebilirsiniz.

İtalya Vize Reddi;

İtalya vizesi başvuruları genellikle olumlu sonuçlansa da bazen eksik ya da özensiz evrak sunumundan dolayı İtalya vize reddi olabilmektedir. İtalya vize reddi nedeni pasaportunuzla birlikte size verilen red mektubunda açıklanmaktadır. Danışmanlarımız İtalya vize reddi durumlarında sizlere yardımcı olmakta ve başvuru dosyanızı tekrar gözden geçirerek yeni bir vize başvurusu yapmanıza yardımcı olmaktadır.

Reddedilen İtalya vize başvurunuza itiraz etme hakkınız bulunmamaktadır. Yapılabilecek tek şey, İtalya vize reddi mektubunuzu dikkate alarak başvurunuzu tekrar yapmaktır.

Yukarıda verilen tüm bilgiler bilgi amaçlı olup, zaman içerisinde İtalya konsolosluğu uygulamalarında değişiklikler olabilmektedir. Bu nedenle vize başvurunuzu hazırlamadan önce mutlaka danışmanlarımızdan güncel uygulamalar hakkında bilgi alınız.

18 Yaşından Küçükler için İtalya Vize Başvurusu;

18 yaşından küçük çocukların İtalya vize başvuruları, gerekli evraklar ile birlikte anne ve babasının aldığı muvafakatnameyle yapılmaktadır. Vize başvurularında kullanılacak tüm muvafakatnameler yurt içinde noterlerden, yurtdışında ise T.C. konsolosluklarından verilmektedir.

İtalya Vize Danışmanlığı için bizi arayınız.

Yurtdışı Dil Okulları

Yurtdışı Yaz Okulları

Yurtdışında Üniversiteler

Yurtdışında Master

Yurtdışı Sertifika Programları

Vize DanışmanlığıYaz Okulu Arama

Top
 • Bizi takip edin
 • GKR Yurtdışı Eğitim