Belçika Vizesi

Belçika Vize Başvuru ve Danışmanlık Hizmetleri

Belçika Vizesi

Belçika Vizesi

Ankara ve İstanbul’daki Belçika konsoloslukları, Belçika vize başvurularını İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Bodrum’daki Belçika VFS Global vize başvuru merkezleri aracılığı ile kabul etmektedir. Belçika VFS vize işlem merkezlerine yapılan tüm vize başvuruları başvuran kişinin ikametgâhına göre ilgili Belçika konsolosluklarının vize departmanı tarafından değerlendirilir.

Belçika vize başvurularını başvuru sahibi veya yetki verdiği bir aracı kişi yapabilir. Başvuru sahibinin yetki verebilmesi için daha önceden Schengen vizesi almış ve alırken parmak izi vermiş olması gerekmektedir. Eğer başvuran ilk defa Schengen vizesi alacaksa başvuruyu bizzat yapmalıdır.

Belçika vize başvuruları kendi içinde seyahat amacına göre farklılıklar gösterse de genel olarak kısa süreli Schengen vizesi ve Uzun süreli D vizesi uygulanmaktadır. Schengen Vizelerinin geçerli olduğu ülkeler; Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre ve İzlanda’da geçerlidir.

Belçika vize başvuruları kendi içinde seyahat amacına göre farklılıklar içermektedir. En çok başvuru yapılan vize türleri;
 • Belçika vizesi - Turistik,
 • Belçika vizesi - Akraba ve Arkadaş ziyareti,
 • Belçika vizesi - Ticari,
 • Belçika vizesi- Öğrenci - Devlet kurumları (Belçika Ulusal Vize),
 • Belçika vizesi - Öğrenci - Özel eğitim kurumları (Belçika Ulusal Vize),

Belçika vize formları danışmanlarımız tarafından sizin adınıza doldurulmaktadır.

Belçika Vize Ücretleri
 • Belçika vizesi - Turistik: 180 TL - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika vizesi - Akraba ve Arkadaş ziyareti: 180 TL - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika vizesi - Ticari: 180 TL - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika vizesi- Öğrenci - Devlet kurumları (Belçika Ulusal Vize): Vize ücretsiz - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika vizesi - Öğrenci - Özel eğitim kurumları (Belçika Ulusal Vize): Vize ücretsiz - VFS hizmet bedeli: 72 TL

Belçika vize ücretleri, VFS Global Belçika vize merkezine evraklar teslim edilirken nakit olarak ödenmektedir. Ödemeler TL olarak tahsil edilmektedir.

Belçika Vizesi Gerekli Evraklar - Turistik;
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan Belçika vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının ve tüm işlenmiş sayfalarının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) Başvurunun hangi yabancı dilde incelenmesini istendiğine dair imzalanmış dil seçim belgesi,
 • 5) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 45 mm * 35 mm olmalıdır.
 • 6) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 7) Turistik başvurular için otel ve uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 8) Belçika vize ücreti ve VFS Global hizmet bedeli,
 • 9) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. Göreviniz, işe başlama tarihiniz, izin süreniz ve Türkiye’ye geri dönerek çalışmaya devam edeceğinize dair taahhüdü içeren çalıştığınız yerden belge. İşe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir. Her iki çalışan içinde çalıştığı şirkete ait, Ticaret ve sanayi odası kaydı. Vergi levhası fotokopisi, resmi gazete fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisi gösterilmelidir.
 •         b. Eğer işyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 •         d. Çiftçiler için; Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (Güncel Tarihli) ve son bir seneye ait tarımsal ürünlerinden veya hayvancılıktan elde edilen gelirlere dair satış makbuzları.
 •         e. Öğrenciler için; Orijinal öğrenci belgesi ve sponsor olan kişinin iş evrakları ile sponsorluk yazısı.
 •         f. Reşit olmayanlar için (18 yaş altı); Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname).
 • 10) Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü,
 • 11) Belçika vizesi evrak kontrol listesi,
 • 12) Başvuranın sponsor ile bağını gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 13) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta poliçeleri hakkında danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Belçika Vizesi Gerekli Evraklar - Akraba ve Arkadaş Ziyareti;
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan Belçika vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının ve tüm işlenmiş sayfalarının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) Başvurunun hangi yabancı dilde incelenmesini istendiğine dair imzalanmış dil seçim belgesi,
 • 5) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 45 mm * 35 mm olmalıdır.
 • 6) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 7) Belçika’dan davet eden kişi tarafından belediyeden alınmış davetiyenin aslı,
 • 8) Davet eden kişinin oturum kartı ya da kimlik kartının fotokopisi,
 • 9) Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış aile toplum kâğıdının aslı,
 • 10) Davet eden kişinin gelir belgeleri; maaşlı çalışıyorsa son 3 aylık maaş bordrosu, serbest çalışan ise son yıla ait vergi beyannamesi, emekliyse emekli maaş fişi sosyal yardım veya işsizlik maaşı alıyorsa, son 3 aylık ödeme kanıtı,
 • 11) Davet eden kişi ile akrabalık bağı varsa: Aile bağını kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 12) Davet eden kişi arkadaş ise: Davet eden kişinin adres bilgileri, telefon numarası ve kalış süresinin yer aldığı Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış bir davet dilekçesi,
 • 13) Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 14) Belçika vize ücreti ve VFS Global hizmet bedeli,
 • 15) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İş yerinizden izinli olduğunuzu belgeleyen antetli kağıda yazılmış, imzalı ve kaşeli izin yazısı aslı. Göreviniz, işe başlama tarihiniz, izin süreniz ve Türkiye’ye geri dönerek çalışmaya devam edeceğinize dair taahhüdü içeren çalıştığınız yerden belge. İşe giriş bildirgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir. Her iki çalışan içinde çalıştığı şirkete ait, Ticaret ve sanayi odası kaydı. Vergi levhası fotokopisi, resmi gazete fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisi gösterilmelidir.
 •         b. Eğer işyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi. Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 •         d. Çiftçiler için; Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (Güncel Tarihli) ve son bir seneye ait tarımsal ürünlerinden veya hayvancılıktan elde edilen gelirlere dair satış makbuzları.
 •         e. Öğrenciler için; Orijinal öğrenci belgesi ve sponsor olan kişinin iş evrakları ile sponsorluk yazısı.
 •         f. Reşit olmayanlar için (18 yaş altı); Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname).
 • 10) Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü,
 • 11) Belçika vizesi evrak kontrol listesi,
 • 12) Başvuranın sponsor ile bağını gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 13) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta poliçeleri hakkında danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Belçika Vizesi Gerekli Evraklar - Ticari;
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan Belçika vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının ve tüm işlenmiş sayfalarının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) Başvurunun hangi yabancı dilde incelenmesini istendiğine dair imzalanmış dil seçim belgesi,
 • 5) İki adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 45 mm * 35 mm olmalıdır.
 • 6) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 7) Belçika’daki davet eden firmanın/kurumun antetli kağıdına yazılmış davetiye. Davetiye başvuru sahibine hitaben yazılmalıdır,
 • 8) Belçika’da düzenlenen bir fuar veya konferans için kayıt ve katılıma ilişkin belgeler,
 • 9) Türkiye’deki şirketten/kurumdan antetli kağıda Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısı (başvuru sahibinin kurum içi görevi, gidiş amacı, seyahat tarihleri, konaklamaya ilişkin bilgileri ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir),
 • 10) Çalışılan şirkete ait belgeler; İmza sirküsü beyannamesi, oda sicil kaydı, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi,
 • 11) Başvuranın SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet döküm ile son 3 aylık maaş bordrosu,
 • 12) Otel ve Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örnekleri,
 • 13) Belçika vize ücreti ve VFS Global hizmet bedeli,
 • 14) Belçika vizesi evrak kontrol listesi,
 • 15) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta poliçeleri hakkında danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Belçika Vizesi Gerekli Evraklar - Öğrenci vizesi - Devlet kurumları (Belçika Ulusal Vize);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan 2 adet Belçika vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının ve tüm işlenmiş sayfalarının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) Başvurunun hangi yabancı dilde incelenmesini istendiğine dair imzalanmış dil seçim belgesi,
 • 5) Üç adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 45 mm * 35 mm olmalıdır.
 • 6) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 7) Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 8) Belçika’da devlet üniversitesi veya yüksekokuldan orijinal kabul veya kayıt belgesi,
 • 9) Yükseköğretime geçiş için gerekli koşulları sağladığınıza dair kanıtlar (diploma, akademik kayıt, denklik belgesi),
 • 10) Burs alıyorsanız burs belgeleriniz. Burslu değilseniz, sponsor tarafından imzalanmış garantörlük belgesi,
 • 11) 21 yaş üstü öğrenciler için: Ankara/İstanbul Adli Sicil Müdürlüğü tarafından verilen 6 ayı geçmemiş, Apostil yaptırılmış Adli Sicil Kaydı ve 2 adet fotokopisi,
 • 12) Belçika Elçiliği veya Konsolosluğu tarafından belirlenen bir doktordan alınmış Sağlık Raporu aslı ve 2 adet fotokopisi (6 aydan eski olmamalı),
 • 13) Reşit olmayanlar için (18 yaş altı); Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli “çocuğum yurtdışında okuyabilir.” izin belgesi (Muvaffakatname), ebeveynin kimlik cüzdan fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 14) Öğrenci Yazılı Mülakat Formu: Belçika VFS Global vize merkezinde doldurulacak olup, hangi dilde eğitim alacaksanız o dilde doldurulması gerekmektedir.
 • 15) Belçika vize ücreti ve VFS Global hizmet bedeli,
 • 16) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İşe giriş bildirgesi fotokopisi, iş kontratı, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir. Her iki çalışan içinde çalıştığı şirkete ait, Ticaret ve sanayi odası kaydı. Vergi levhası fotokopisi, resmi gazete fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisi gösterilmelidir.
 •         b. Eğer işyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası (son yıla ait) ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi (son yıla ait). Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 • 17) Sponsora ait bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü,
 • 18) Belçika vizesi evrak kontrol listesi,
Belçika Vizesi Gereli Evraklar - Öğrenci vizesi - Özel kurumlar (Belçika Ulusal Vize);
 • 1) Danışmanlarımız tarafından doldurulan 2 adet Belçika vize formu,
 • 2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaportunuz. Pasaportunuz on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Pasaportla birlikte pasaportunuzun resimli sayfasının ve tüm işlenmiş sayfalarının fotokopisi gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • 3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 4) Başvurunun hangi yabancı dilde incelenmesini istendiğine dair imzalanmış dil seçim belgesi,
 • 5) Üç adet biometrik özelliklere uygun fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve boyutları 45 mm * 35 mm olmalıdır.
 • 6) Seyahat amacını açıklayan dilekçe,
 • 7) Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) örneği,
 • 8) Belçika’da özel okul veya özel üniversiteden orijinal kabul veya kayıt belgesi. Gidiş amacı ücretsiz staj ise, Belçika’daki öğrenim kurumundan ücretsiz staj kabul belgesi aslı,
 • 9) Belçika’da alınacak olan kursun programı,
 • 10) Türkiye’de alınan son diplomanın fotokopisi (İngilizce tercüme, noter onayı ve apostil gerekmektedir),
 • 10) Liseden sonra alınmış diplomaların fotokopileri (İngilizce tercüme, noter onayı ve apostil gerekmektedir),
 • 11) Belçika’daki dil kursunda öğrenilecek olan dilin seviyesinin tespit edildiği Yabancı Dil Sınav Belgesi,
 • 12) Burs alıyorsanız burs belgeleriniz (Fiyat ve süresi belirtilmeli). Burslu değilseniz, sponsor tarafından imzalanmış garantörlük belgesi,
 • 11) 21 yaş üstü öğrenciler için: Ankara/İstanbul Adli Sicil Müdürlüğü tarafından verilen 6 ayı geçmemiş, Apostil yaptırılmış Adli Sicil Kaydı ve 2 adet fotokopisi,
 • 12) Belçika Elçiliği veya Konsolosluğu tarafından belirlenen bir doktordan alınmış Sağlık Raporu aslı ve 2 adet fotokopisi (6 aydan eski olmamalı),
 • 13) Reşit olmayanlar için (18 yaş altı); Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli “çocuğum yurtdışında okuyabilir” izin belgesi (Muvaffakatname), ebeveynin kimlik cüzdan fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 14) Öğrenci Yazılı Mülakat Formu: Belçika VFS Global vize merkezinde doldurulacak olup, hangi dilde eğitim alacaksanız o dilde doldurulması gerekmektedir.
 • 15) Belçika vize ücreti ve VFS Global hizmet bedeli,
 • 16) Başvuranın ya da sponsorun maddi durumunu gösterir belgeler:
 •         a. Ücretli çalışanlar için; İşe giriş bildirgesi fotokopisi, iş kontratı, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordronuz. Başvuran emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir. Her iki çalışan içinde çalıştığı şirkete ait, Ticaret ve sanayi odası kaydı. Vergi levhası fotokopisi, resmi gazete fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisi gösterilmelidir.
 •         b. Eğer işyeri sahipleri için: Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını / pozisyonunu anlatan dilekçe. Şahıs şirketleri için vergi levhası (son yıla ait) ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi (son yıla ait). Ticaret ve sanayi odası kaydı.
 •         c. Emekliler için; Emekli maaşını gösterir belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)
 • 17) Sponsora ait bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü,
 • 18) Belçika vizesi evrak kontrol listesi,
Belçika Vizesi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Belçika vize danışmanlığımız ile evraklarınız doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmakta ve başvurunuz sorunsuz, hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Belçika Vize Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 • Belçika vize dosyası hazırlama,
 • Belçika vize formu doldurma,
 • Belçika vize randevu alımı,
 • Belçika vize belge kontrolü,
 • Belçika vize başvuru dilekçesi hazırlanması,
 • Belçika vizesi için gerekli olan metinlerin çevrilmesi,
 • Belçika vize sonucunuzun takibi,

Belçika vize evrakları, vize çeşidine göre değişmektedir. Belçika vize görevlisi gerekli gördüğü takdirde ek evraklar isteyebilmektedir. Bazı durumlarda danışmanlarımız da Belçika vize başvurunuzun güçlendirilmesi adına ek evraklar talep edebilirler.

Belçika Vize Başvurusunda Sık Karşılaşılan Sorular:

Şehir Dışındayım Belçika Vizesi İçin Danışmanlık Hizmeti Alabilir miyim?

Türkiye’nin hangi şehrinde oluşanız olun danışmanlarımızdan Belçika vize danışmanlık hizmeti alabilmektesiniz. Belçika vize evraklarınızı kargo ile tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Danışmanlarımız vize başvuru dosyanızı hazırlayıp size geri göndermekte ve Belçika vize randevunuzu da Belçika VFS Global vize başvuru merkezlerinden hangisine yakın iseniz ona göre almaktadırlar.

Belçika Vizesi Almak Zor mu?

Belçika vize evrakları doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulduğu taksirde vize alınmasını zorlaştıran bir durum yoktur. Ancak bazı durumlarda Belçika vize reddi olabilmektedir. Bu durumlar; Belçika vize dosyasını eksik veya özensiz evraklar ile hazırlamak veya daha önceden herhangi bir ülkeden vize reddi almış olmaktır. Danışmanlarımız bu durumlar başvuru dosyanızın güçlendirilmesi adına sizden ek evraklar istemektedirler.

Yeşil Pasaport Sahipleri Belçika Vizesi Almalı mı?

Yeşil pasaport sahipleri kısa dönem Belçika Schengen vizelerinden muaftırlar. Fakat Belçika öğrenci vizesi (Belçika ulusal vize) almak isteyen yeşil pasaport sahiplerinin vizeye başvurması gerekmektedir.

Belçika Vizelerinde Sağlık Sigortası;

Schengen ülkelerinin hemen hemen hepsinin vize başvurunda sağlık sigortası sunulması zorunludur. Belçika’da bu ülkeler içerisinde yerini almakta ve Belçika Konsolosluğu da vizeye başvuranlardan sağlık sigortası istemektedir. Ancak uzun dönem ulusal vize başvurularında sağlık sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Ulusal vizelerde konsolosluk tarafından belirlenen doktorlarda sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Vize türünüze uygun yurtdışı seyahat sağlık sigortası hakkında danışmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Belçika Vizesi için Nereye Başvurmalıyım?

Belçika Schengen kısa dönem ve ulusal uzun dönem vizelerine Belçika VFS Global vize merkezi bakmaktadı.

Belçika Vizesi Randevu İptali ve Belçika Vize Ücreti Geri Alımı;

Belçika vize randevusu alındıktan sonra randevu iptal edilebilmekte veya değiştirilebilmektedir. Fakat Belçika vize ücreti, VFS Global vize merkezine ödendikten ve vize evrakları teslim edildikten sonra Belçika vize ücretinin geri iadesi mümkün değildir.

Belçika Vizesi Ne Zaman Çıkar? Gecikme Normal mi?

Belçika vizesi sonuçları normal günlerde ortalama 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat seyahatlerin yoğun olduğu sömestre tatilleri, bayramlar, yaz tatil dönemleri ve Paskalya, Noel bayramı gibi Belçika konsolosluğu vize görevlilerinin tatil dönemlerinde Belçika vize başvurularının sonuçlanması çok daha uzun sürmektedir, bu yüzden bu dönemlerde gecikme normaldir. Bu yüzden başvuranların bu dönemleri dikkate alarak seyahat tarihlerinden daha erken bir dönemde başvuru yapmaları tavsiye edilmektedir.

Belçika Vize Ücretleri;

Belçika turizm amaçlı veya eğitim amaçlı vize ücretleri birbirinden farklıdır.

Belçika Turistik, Ticari, Akraba ve Öğrenci vize ücretleri

 • Belçika Turistik vizesi: 180 TL - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika Akraba ve Arkadaş ziyareti vizesi: 180 TL - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika Ticari vize: 180 TL - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika Öğrenci vizesi - Devlet kurumları (Belçika Ulusal Vize): Vize ücretsiz - VFS hizmet bedeli: 72 TL
 • Belçika Öğrenci vizesi - Özel eğitim kurumları (Belçika Ulusal Vize): Vize ücretsiz - VFS hizmet bedeli: 72 TL

Belçika vize ücretleri, VFS Global vize merkezinde nakit olarak ödenmekte ve TL olarak tahsil edilmektedir.

Yukarıda verilen Belçika vize ücretleri bilgi amaçlı olup, vize ücretlerinde oluşabilecek değişikliklerden firmamız sorumlu tutulamaz. Güncel ücretleri öğrenmek için lütfen danışmanlarımızdan bilgi alınız.

Belçika Vize Davetiyesi Gerekli mi?

Belçika akraba ve arkadaş vize başvurularında, Belçika’da bulunan kişinin size davetiye göndermesi gerekmektedir. Davetiyenin içeriği ve neler yazılması gerektiği konusunda danışmanlarımız size davetiye örneği sağlamaktadır. Ticari vizelerde, Belçika’daki şirketin davet yazısı gösterilmelidir.

Belçika Vize Başvuru Takibi;

Belçika vize takibinizi, başvurunuz esnasında size verilen makbuzda yer alan referans numarası ile VFS Global Belçika vize başvuru takibi sayfasından yapabilirsiniz.

Belçika Vize Başvuru Sonuçları;

Belçika vize başvuru sonucunuzu yine Belçika VFS Global vize merkezinden almaktasınız. Pasaportunuzun vize merkezine geldiği bilgisini VFS Global vize takip sayfasından yapabilirsiniz. Vize başvurunuz Belçika konsolosluğu tarafından karara bağlanmakta ve VFS Global vize merkezine gönderilmektedir.

Belçika Vize Reddi;

Belçika vize başvuruları genellikle olumlu sonuçlansa da bazen eksik ya da özensiz evrak sunumundan dolayı Belçika vize reddi olabilmektedir. Belçika vize reddi nedeni, pasaportunuzla birlikte size verilen vize red mektubunda açıklanmaktadır. Belçika vize reddi mektubunda yer alan neden iyi anlaşılmalıdır. Danışmanlarımız Belçika vize reddi durumlarında sizlere yardımcı olmakta ve başvuru dosyanızı tekrar gözden geçirerek yeni bir vize başvurusu yapmanıza yardımcı olmaktadır.

Reddedilen Belçika vize başvurunuza 1 ay içerisinde itiraf etme hakkınız bulunmaktadır. Belçika vize reddiniz için, red mektubunda yer alan ilgili makama hitaben bir dilekçe yazmanız ve vize red mektubunuzda yer alan Belçika adresine göndermeniz gerekmektedir.

Yukarıda verilen tüm bilgiler bilgi amaçlı olup, zaman içerisinde Belçika konsolosluğu uygulamalarında değişiklikler olabilmektedir. Bu nedenle vize başvurunuzu hazırlamadan önce mutlaka danışmanlarımızdan güncel uygulamalar hakkında bilgi alınız.

18 Yaşından Küçükler için Belçika Vize Başvurusu;

18 yaşından küçük çocukların Belçika vize başvuruları, gerekli evraklar ile birlikte anne ve babasının aldığı muvafakatnameyle yapılmaktadır. Vize başvurularında kullanılacak tüm muvafakatnameler yurt içinde noterlerden, yurtdışında ise T.C. konsolosluklarından verilmektedir.

Belçika Vize Danışmanlığı için bizi arayınız.

Yurtdışı Dil Okulları

Yurtdışı Yaz Okulları

Yurtdışında Üniversiteler

Yurtdışında Master

Yurtdışı Sertifika Programları

Vize DanışmanlığıYaz Okulu Arama

Top
 • Bizi takip edin
 • GKR Yurtdışı Eğitim