HEREDIA DİL OKULLARI

HEREDIA ENFOREX

Kosta Rika, İspanyolcada Zengin Kıyı anlamına gelmektedir. Bu isme yaraşır şekilde Orta Amerika’da en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya sahiptir. Karayip ve büyük Okyanus arasındaki ülke, özellikle Kahve üretiminde dünya lideridir.