• Genel Bilgi
  • Görseller
  • Başvuru ve Broşürler
  • Teklif Al

Emerald Cultural Institute, Dublin

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - Emerald Cultural Institute, Dublin
Emerald Cultural Institute İngilizce Dil Okulu

Günümüzün hızla değişen dünyasında, etkili iletişim her zamankinden daha önemlidir. İngilizce, dünya genelinde uluslararası bir iletişim aracıdır. Avrupa’nın kuzeybatı kısmında, 4.5 milyon nüfusa sahip İrlanda, İngilizce öğrenmek isteyenler için mükemmel bir ortam sunmaktadır. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu, İrlanda’nın doğu kıyısında bulunan, 1,5 milyon nüfuslu, başkent Dublin’de yer almaktadır. Şehrin küçük olması ve öğrenci nüfusunun fazla olması Dublin’de uluslararası öğrenci atmosferinin oluşmasını sağlamaktadır. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu, 25 beş yıldır, her yaştan ve 50’den fazla ülkeden öğrenciye İngilizce dil eğitimi sunmaktadır. Öğrenciler, okulda ders sonraları ve hafta sonları sosyal aktivite ve gezilere katılmaktadırlar.

Dublin, İrlanda Cumhuriyeti’nin başkentidir ve en büyük kentidir. Kent, Avrupa’nın en hızlı büyüyen nüfus oranına sahiptir. Dublin ismi İrlandaca’da “siyah havuz” anlamına gelen Dubh Linn kelimesinden gelmektedir. BBC’nin 2003 yılında, Avrupa genelinde 112 kent ve kırsal kesimden, 11.200 kişiye uyguladığı bir ankette Dublin, Avrupa’nın yaşanacak en iyi başkenti ve İrlanda ise Avrupa’nın en mutlu ülkesi seçilmiştir. Dublin ayrıca Avrupa’da en çok ziyaret edilen başkenttir. Şehrin görülmesi gereken yerleri arasında Christchurch Cathedral, Trinity College, Book of Kells, National Museum and Gallery, Dublin Castle ve Chester Beatty Library yer almaktadır. Kent, Avrupa’nın en önemli kültürel merkezlerinden biri ve Jonathan Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde, James Joyce, George Bernard Shaw, Samuel Beckett ve Roddy Doyle gibi birçok ünlü yazarın çıktığı bir şehirdir.

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu programları
Genel İngilizce kursu

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu genel İngilizce kursu, haftalık 20 saat ile öğrencilerine İngilizce eğitimi sunmaktadır. Kursa İngilizce başlangıç (Beginner) seviyeden ileri (Advanced) seviyeye kadar her seviyeden öğrenci başvurabilmektedir. Öğrenciler derslerde İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmektedirler. Genel İngilizce kursunda dersler sabah saatlerinde işlenmekte ve öğleden sonra öğrenciler sosyal aktivitelere katılmakta ya da part-time (6 aydan fazla kursa kayıt olanlar) işlerde çalışmaktadırlar. Öğrenciler, genel İngilizce kursu yanında öğleden sonra bire bir derse (haftalık 5 ders) ya da konuşma dersine (haftalık 6 ders ve en ez Pre-Intermediate seviye) katılabilmektedirler. Yıl boyunca kursa başvurmak mümkün olup, minimum 18 yaşında olan öğrenciler kabul edilmektedir. Kursta maksimum sınıf mevcudiyeti 14 öğrenciden oluşmaktadır. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu genel İngilizce kursunu başarıyla bitiren öğrenciler, seviyelerine uygun sertifika almaktadırlar.

İş İngilizcesi kursu

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu iş İngilizcesi kursunda eğitimler haftalık 26 ders (20 ders genel İngilizce ve 6 ders iş İngilizcesi) olarak işlenmektedir. Kursta genel İngilizce dersleri sabah işlenmekte ve iş İngilizcesi konuları öğleden sonra işlenmektedir. Öğrenciler iş İngilizcesi derslerinde iş ortamlarında karşılaştıkları İngilizce toplantılar, görüşmeler, sunumlar, satış, pazarlama, reklam, iletişim teknikleri ve her türlü yazışmalar üzerine eğitim almaktadırlar. İş İngilizcesi kursuna yıl boyunca her pazartesi başlamak mümkün olup, minimum kayıt 2 hafta yapılmaktadır. Kursun sınıf mevcudiyeti genel İngilizce sabah derslerinde en fazla 14 öğrenciden ve iş İngilizcesi öğlen derslerinde en fazla 6 öğrenciden oluşmaktadır. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu iş İngilizcesi kursuna katılmak isteyen öğrencilerin en az orta (Intermediate) seviyede İngilizce bilgilerinin olması gerekmektedir. Programa minimum katılım yaşı 21’dir.

Profesyoneller için İngilizce kursu

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu profesyoneller için İngilizce kursu, İngilizce bilgilerini üst düzeye çıkarmak isteyen yöneticiler ve iş uzmanları için tasarlanmıştır. Çalışanlar için özel olarak yapılandırılmış bu kursta eğitimler haftalık 25 ders olarak verilmektedir. Maksimum 5 katılımcı ile işlenen derslerde, İngilizce iş toplantıları, telefon görüşmeleri, rapor yazma, problem çözümü ve yüz yüze görüşmelerle ilgili öğrencilere eğitim verilmektedir. Profesyoneller için İngilizce kursuna katılmak isteyenlerin minimum 21 yaşında olmaları ve iyi bir orta (Intermediate) seviye İngilizceye sahip olmaları gerekmektedir. Kursu başarıyla bitiren katılımcılar, iş ortamlarında akıcı ve kendilerine güvenle İngilizce konuşabilmektedirler. Yıl boyunca belli başlangıç tarihlerine sahip olan Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu profesyoneller için İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Bire bir İngilizce

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu bire bir İngilizce kursu, İngilizceyi özel amaçları için daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Kursta öğrenciler birlikte çalışacakları eğitmeni seçebilmektedirler. İngilizce dil seviyesi fark etmeksizin kursa her seviyeden öğrenci kabul edilmektedir. Bire bir İngilizce kursunda minimum 1 hafta eğitim verilmekte olup, öğrenciler 1 yıla kadar eğitim alabilmektedirler. Ders zamanları ve süreleri öğrencilerin isteklerine göre değişmekte olup, 1 günde 6 saate kadar eğitim verilebilmektedir. Kursta ders programı ve içeriği tamamen öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir. Minimum katılım yaşı 18’dir. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu bire bir İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Akademik amaçlar için İngilizce

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu akademik amaçlar için İngilizce kursu, haftada 26 ders ile öğrencilere eğitim vermektedir. Haftalık 26 dersin 20’si sabahları genel İngilizce olarak işlenmekte ve 6’sı öğleden sonraları akademik amaçlar için İngilizce olarak işlenmektedir. Sabah sınıflarında en fazla 14 öğrenci bulunmakta ve öğleden sonra sınıflarında 8 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler derslerde akademik İngilizce okuma, yazma, gramer, dinleme, konuşma ve kelime bilgilerini geliştirmenin yanında İngilizce eğitim ve seminerlere katılma, akademik dinleme ve not alma, sunum yapma, makale ve raporları yazma, sınav teknikleri, akademik okuma becerileri ve eleştirel düşünme üzerine eğitim almaktadırlar. Yıl boyunca belli başlangıç tarihlerine sahip olan akademik amaçlar için İngilizce kursuna minimum 6 hafta kayıt kabul edilmektedir. Kursa katılmak isteyen öğrencilerin en az 18 yaşında olması ve minimum orta üstü (Upper-Intermediate) İngilizce seviyeye sahip olmaları gerekmektedir. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu akademik amaçlar için İngilizce kursunu başarıyla bitiren öğrencilere sertifika verilmektedir.

Üniversiteye hazırlık İngilizce Programı

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu üniversiteye hazırlık İngilizce programı, 30 haftalık eğitimden oluşmakta ve anlaşmalı olduğu eğitim kurumlarının Lisans programlarına katılmak isteyen uluslararası öğrencilere eğitim sunmaktadır. Kursun anlaşmalı olduğu eğitim kurumları Dublin City University, NUI Maynooth ve Royal College of Surgeons in Ireland olup, bu üniversitelerin İngilizce hazırlık programı verilmektedir. Bu eğitim kurumları, uluslararası öğrencilere dünya standartlarında eğitim sunmak için ortak çalışan, farklı ve öncü kurumlardandırlar. Eğitimler haftada 30 saat olarak verilmektedir. Program boyunca, öğrencilerin İngilizce dil becerileri, sosyal ve kültürlerarası becerileri gelişmekte ve İrlanda’da eğitim alırken seçtikleri akademik bölüm ile ilgili daha fazla bilgi edinmektedirler. Sınıflarında maksimum 15 öğrencinin bulunduğu üniversiteye hazırlık İngilizce programına katılmak isteyenlerin IELTS sınavından en az 5.0 (tüm bölümlerden) almış olmaları gerekmektedir. Hazırlık programını başarıyla bitiren öğrenciler, girmek istedikleri Lisans programındaki yerlerini garantilemektedirler.

Akademik yıl ve sömestr programı

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu akademik yıl ve sömestr programı, uzun süre İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Minimum orta altı (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce dil bilgisine sahip olan öğrencilerin kabul edildiği bu program, İngilizcelerini özel amaçlar için ya da iş hayatı için ilerletmek isteyenlere yöneliktir. Eğitimler haftalık 20 saat ya da 26 saat olmak üzere iki seçenekte verilebilmektedir. Öğrenciler istedikleri yoğunlukta eğitim alabilmektedirler. Akademik yıl ve sömestr programında genel İngilizce, konuşma sınıfları, iş İngilizcesi, akademik İngilizce ve sınava hazırlık gibi çok geniş bir alanda eğitim verilebilmektedir. Öğrenciler bu alanlardan istediklerini seçebilmektedirler. Yıl boyunca her pazartesi kursa başlamak mümkün olup, minimum kayıt süresi 25 haftadır. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu akademik yıl ve sömestr programına en az katılım yaşı 18 olmakta ve programı başarıyla bitiren öğrencilere sertifika verilmektedir.

Öğretmenler için İngilizce kursu

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu öğretmenler için İngilizce kursu, ana dili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenleri için tasarlanmıştır. Kursta çocuklara ve gençlere İngilizce eğitimi verecek öğretmen adayları için iki farklı program sunulmaktadır. Çocuklara eğitim verecek öğretmen adayları, kursta çocukların dil ihtiyaçlarını karşılama üzerine eğitim almaktadırlar. Öğretmen adayları aynı zamanda kendi dil becerilerini geliştirmekte ve ilköğretim düzeyinde İngilizce dil öğretiminin son trendleri üzerine eğitim görmektedirler. Kursta orta öğretim öğrencilerine İngilizce öğreten öğretmen adayları, kendi sınıf becerilerini geliştirmekte ve etkin ders hazırlamayı öğrenmektedirler. Öğretmen adayları hafta içi her gün sabah saatlerinde toplamda 25 saat eğitim görmekte ve öğleden sonraları kültürel aktivitelere katılmaktadırlar. Genel olarak derslerde öğretme stratejileri, oyunlar, sınıf yönetimi, sınıf içi materyal kullanımı, drama ve öğrenme psikolojisi üzerine eğitimler sunulmaktadır. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu öğretmenler için İngilizce kursuna minimum 2 hafta kayıt kabul edilmektedir. Kursun maksimum sınıf mevcudiyeti 15 kişiden oluşmaktadır.

Sınavlara hazırlık kursları

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulunda Cambridge (CAE ve FCE), IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık kursu verilmektedir. CAE ve FCE sınavları, uluslararası tanınırlığa sahip olup, sınav sonuçları diploma gibi hayat boyu geçerliliğe sahiptir. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu CAE ve FCE sınavlarına hazırlık kursları haftalık 20 saat olarak verilen eğitim ile sunulmaktadır. Kurslara minimum 4 hafta kayıt kabul edilmektedir. Öğrenciler derslerde sınavlarda karşılarına çıkabilecek her türlü bilgi hakkında eğitim almaktadırlar. CAE ve FCE sınavlarına hazırlık kurslarının yıl boyunca belli başlangıç tarihleri bulunmaktadır. Kursların maksimum sınıf mevcudiyeti 14 kişiden oluşmakta ve en az iyi bir orta (Intermediate) seviye İngilizceye sahip olmaları gerekmektedir.

IELTS kursu: IELTS (International English Language Testing System) dünyanın pek çok yerinde İngilizce eğitim veren üniversite ve kolejlere girmek isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini belgeleyen bir sınavdır. Sınav, akademik ve genel olmak üzere iki seçenekten oluşmaktadır. Eğitimler haftada 26 saat (20 saat genel İngilizce ve 6 saat olarak sınava hazırlık) olarak verilmektedir. Öğrenciler derslerde sınavla ilgili genel bilgileri ve sınav stratejilerini öğrenmektedirler. IELTS sınavına hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrencilerin en az orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Maksimum 14 öğrencinin bulunduğu kursa minimum katılım yaşı 18’dir. IELTS sınavına hazırlık kursuna yıl boyunca katılım mümkündür. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu IELTS sınavına hazırlık kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

TOEFL kursu: TOEFL (the Test of English as a Foreign Language), Amerikan üniversite ve kolejleri başta olmak üzere İngilizce eğitim veren birçok eğitim kurumunda kabul edilmektedir. haftalık 26 saat olarak verilen eğitimlerde öğrenciler İngilizce dört beceri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) üzerine eğitim almakta ve sınav tekniklerini öğrenmektedirler. TOEFL sınavına hazırlık kursunda öğrencilerin becerilerini geliştirmek için düzenli olarak deneme sınavı yapılmaktadır. Kursun yıl boyunca belli başlangıç tarihleri bulunmaktadır. TOEFL sınavı hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrencilerin en az orta (Intermaediate) seviye İngilizce bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Kursun maksimum sınıf mevcudiyeti 14 kişiden oluşmaktadır.

Yaz Okulu

Emerald Cultural Institute İngilizce yaz okulu, 12 ile 17 yaş arası öğrenciler için uygun olup, Temmuz ve Ağustos aylarında İngilizce eğitim sunmaktadır. Öğrenciler yaz tatillerinde hem İngilizce öğrenmekte hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerle arkadaşlık kurarak, farklı kültürleri tanımaktadırlar. Yaz okulunda haftada 15 saat eğitim verilmektedir. Öğrenciler dışındaki zamanlarda pek çok sosyal aktivite ve gezilere katılmaktadırlar. Yaz okulu öğrencileri talep ederlerse kurslarını AC Milan futbol kampı, Leinster Rugby kampı, tenis, binicilik, golf ve lise programı seçeneklerinden biri ile birleştirebilmektedirler Emerald Cultural Institute İngilizce yaz okuluna İngilizce başlangıç (Beginner) seviyesinden ileri (Advanced) seviyeye kadar her seviyeden öğrenci kabul edilmektedir. Kursun maksimum sınıf mevcudiyeti 15 kişiden oluşmaktadır.

Kış Okulu

Emerald Cultural Institute İngilizce kış okulu, Milltown Park okulunda yapılmaktadır. 12 ile 17 yaş arası gençler için tasarlanan kış okulu, ocak ayında 3 hafta süren bir program ile öğrencilere İngilizce öğretmektedir. Kursa grup halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Kış okulunda eğitimler haftalık 15 saat olarak verilmektedir. Öğrenciler ders sonraları ve hafta sonları okulun düzenlemiş olduğu sosyal aktivite ve gezilere katılmaktadırlar. Ülkemizde sömestr tatiline denk gelen bu kurs seçeneği sayesinde genç öğrenciler hem İngilizce öğrenmekte hem de yurtdışı deneyimi kazanarak, yeni arkadaşlar edinmektedirler. Emerald Cultural Institute İngilizce kış okulu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulunda konaklama

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulunda yurt, aile yanı konaklama, misafir evi, otel ve stüdyo daire konaklama seçenekleri bulunmaktadır. İki çeşit yurt seçeneği bulunan okulun, Marino Institute of Education yurdu sadece yaz aylarında konaklama için uygundur. Yurtta öğrenciler özel banyo ve tuvaleti bulunan tek kişilik odalarda kalmaktadırlar. Ayrıca yurdun geniş bir bahçesi ve spor salonu bulunmaktadır. Diğer bir seçenek olan St. Raphaela’s yurdu eylül ayından haziran ayına kadar konaklama için uygundur. St. Raphaela’s yurdunda öğrenciler tek kişilik ya da iki kişilik odalarda konaklamaktadırlar.

Aile yanı konaklamada evler okula çeşitli uzaklıklarda bulunmaktadırlar. Aileler, okulun yetkilileri tarafından özenle seçilmekte ve düzenli olarak denetlenmektedir. Öğrenciler, ana dili İngilizce olan aileler ile kalarak İngilizce pratik yapabilmektedirler. Evlerde tek veya başka bir ülkeden öğrenci ile iki kişilik odalarda konaklanmaktadır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği aileler ile birlikte yenmektedir.

Misafir evi, okula 5 dakikalık uzaklıkta yer almaktadır. Misafir evinde tüm odalar tek kişilik olup, özel banyo ve tuvalete sahiptir. Misafir evleri, oteller ve stüdyo daireler daha çok çalışanlar, yöneticiler ve profesyoneller tarafından tercih edilmektedir. Emerald Cultural Institute İngilizce dil okuluna yakın mevkide pek çok otel ve stüdyo daire bulunmaktadır. Bu tür konaklamaları talep eden öğrencilere okulun yetkilileri yardımcı olmaktadır.

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okuluna ulaşım

İstanbul’dan Dublin’e yaklaşık 3 buçuk saat süren doğrudan uçuşlar bulunmaktadır. Dublin havaalanına inen öğrenciler, toplu taşıma araçlarını ya da özel taksileri kullanarak konaklama yerlerine ya da okullarına ulaşım gerçekleştirebilirler. Talep eden öğrenciler okulun havaalanı karşılama hizmetinden de faydalanabilmektedir.

Dublin şehir içi ulaşımda otobüs, metro ve tren kullanılmaktadır. Kentte ulaşım ağı oldukça gelişmiş ve düzenlidir. Öğrenciler ulaşım ağının gelişmiş olduğu bu şehirde hiçbir sıkıntı yaşamadan her yere rahatlıkla gidebilmektedir.

Emerald Cultural Institute İngilizce dil okulu hakkında GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Hemen Ücretsiz Teklif Alın