• Genel Bilgi
  • Görseller
  • Başvuru ve Broşürler
  • Teklif Al

London School of English, Londra

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - London School of English, Londra
London School of English dil okulu

London School of English dil okulu, 1912?de kurulmuş olup, 100 yılı aşkın tecrübesi ile hemen hemen her ihtiyaca uygun geniş bir kurs yelpazesi ile öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Okul, Londra?nın merkezine yakın iki ayrı binada eğitim sunmaktadır. London School of English dil okuluna dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler gelmekte ve dersler uluslararası bir ortamda işlenmektedir. Okulun sunduğu olanaklar arasında bilgisayar laboratuvarı, ücretsiz internet bağlantısı ve kütüphane bulunmaktadır. London School of English dil okulu öğrencileri ders sonraları ve hafta sonları okulun düzenlemiş olduğu sosyal aktivite ve gezilere katılmaktadırlar.

İngiltere?nin başkenti Londra bugün hala 36 yerel idari bölgesi olan ?Büyük Londra? içinde küçük yerel idari bölge olma niteliğini korumaktadır. Dünyanın en önemli iş, moda, müzik ve finans merkezlerinden biri olan Londra?da 8 milyona yakın insan yaşamaktadır. Thames nehrinin ikiye böldüğü, kelime olarak manasının akan nehir olduğu düşünülen, 143?ten fazla kayıtlı park ve bahçenin olduğu bu yeşil şehir, dünyanın 5 merkezi arasında gösterilmektedir. Londra, her yıl dünyanın pek çok yerinden gelen turiste ev sahipliği yapmaktadır. Kentte görülmesi gereken yerler arasında London Eye, Tower Bridge, Buckingham sarayı, Westminster sarayı, Tate Modern, Britishm Museum, Big Ben, National Galery ve Victoria and Albert Museum bulunmaktadır.

London School of English dil okulu programları
Genel İngilizce standart kursu

London School of English dil okulu genel İngilizce standart kursu, günlük hayatta konuşulan İngilizce üzerinde durmakta ve haftalık 22 saat (sabah 15 saat, öğlen 7 saat) eğitim vermektedir. Eğitimler hafta içi her gün sabah 09.15?te başlamakta ve 15.45?e kadar (Çarşamba günleri 12.45?e kadar sürmekte) sürmektedir. Öğrenciler sabah derslerinde İngilizce konuşma, yazma, dinleme, konuşma, dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerine eğitim almaktadırlar. Öğleden sonraları ise öğrencilerin ihtiyaçları olan özel alanlara odaklanılmaktadır. Kursta tüm eğitim materyalleri ve kitaplar okul tarafından karşılanmaktadır. Minimum temel (Elementary) seviye ve maksimum ileri (Advanced) seviye bilgisine sahip öğrenciler kabul edilmektedir. Genel İngilizce standart kursunda en az 2 hafta kayır kabul edilmekte ve en fazla 12 kişilik sınıflarda eğitim verilmektedir. Kursa 18 yaş ve üzeri öğrenciler katılabilmektedir.

Genel İngilizce yoğun kursu

London School of English dil okulu genel İngilizce yoğun kursunda haftalık 30 saat (15 saat grupla ve 15 saat bire bir) İngilizce eğitim sunulmaktadır. Öğrenciler, sabah grupla alınan derslerde genel İngilizce standart kursunda gördüğü konuları görmektedir. Öğleden sonra bire bir olarak aldıkları derslerde ise istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alabilmektedirler. Bire bir ders almak yerine öğrenciler IELTS ve TOEFL gibi sınavlara da hazırlanabilmektedirler. Genel İngilizce yoğun kursuna temel (Elementary) seviye ve üzeri seviyeye sahip öğrenciler katılabilmektedir. Kursa minimum 18 yaşında olan öğrenciler kabul edilmektedir. London School of English dil okulu genel İngilizce yoğun kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

İş İngilizcesi kursları

London School of English dil okulu iş İngilizcesi kursları, çalışanlar, yöneticiler, profesyoneller ve yeni mezunlar için tasarlanmış olup, iş ortamlarında kullanılan İngilizceyi öğretmeyi hedeflemektedir. İş İngilizcesi kursu kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Öğrenciler, uluslararası iş iletişimi, etkili İngilizce iletişim, insan kaynakları İngilizcesi, kamu sektörü İngilizcesi, bankacılar için iletişim becerileri, yeni mezunlar için iş İngilizcesi, BEC sınavına hazırlık, etkili İngilizce anlatım becerileri gibi konularda ayrı ayrı kurs alabilmektedirler.

Uluslararası iş iletişimi kursu, 6 hafta sürmekte ve haftalık 30 saat (15 saat grup ve 15 saat bire bir eğitim) eğitimden oluşmaktadır. Kursa katılım yaşı en az 25 olarak kabul edilmekte ve maksimum sınıf mevcudiyeti 6 kişiden oluşmaktadır. Uluslararası iş iletişimi kursuna katılmak isteyen öğrencilerin minimum orta (Intermediate) seviyede İngilizce bilgilerinin olması gerekmektedir. Öğrenciler derslerde, İngilizce toplantılar, yönetim, müzakereler, sunumlar, liderlik ve iş terminolojisi üzerine eğitim almaktadırlar.

Etkili İngilizce iletişim kursu, 8 hafta boyunca sürmekte ve en az orta altı (Pre-Intermediate) İngilizce seviyeye sahip öğrenciler kabul edilir. Eğitimler haftalık 25 dersten (15 ders grup ve 10 ders bire bir eğitim) oluşmaktadır. Derslerde kişinin kendi iş ve organizasyon yapısı hakkında sunumlar yapıp profesyonel bir ortamda iletişim, sosyal, politik ve çevresel sorunlar, siyasal sistemler ve gelişmeler, eğitim ve öğretim, reklam ve medya, teknoloji ve toplum gibi konular işlenmektedir. Etkili İngilizce iletişim kursu sınıflarında maksimum 8 öğrenci bulunmakta ve minimum katılım yaşı 23 olmaktadır.

İnsan kaynakları İngilizcesi kursu, en az orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisi gerektirmektedir. 1 hafta süren kursta 30 saat eğitim verilmektedir. Kursta organizasyon ve liderlik, işe alım (mülakat teknikleri dahil), işe alım değerlendirme teknikleri gibi konular işlenmektedir. Kursa 25 yaş ve üzeri öğrenciler kabul edilmektedir.

Kamu sektörü İngilizcesi kursu, 1 hafta sürmekte ve 30 saat eğitimden oluşmaktadır. Kursa orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisi olanlar katılabilmektedir. Derslerde iletişim, kültürler arası anlayış, toplantılar, iş ve organizasyon yapısı gibi konular işlenmektedir. Minimum 25 yaş grubunun kabul edildiği kursta maksimum sınıf mevcudiyeti 6?dır.

Bankacılar için iletişim becerileri kursu, orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisi gerektirmekte ve eğitimler 1 hafta sürmektedir. Toplamda 30 dersin işlendiği kursa 25 yaş ve üzerine öğrenciler katılabilmektedir. Derslerde finansal tablolar, mali tartışmalar, bir şirketin mali olarak güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme, ulusal ve uluslararası ekonomilerin yönleri, ekonomi ve sosyal eğilimleri rakamlar ve grafiklerle açıklama üzerine eğitimler verilmektedir. Kursun sınıf mevcudiyeti 6 kişiden oluşmakta ve en az 25 yaşında olanlar kabul edilmektedir.

Yeni mezunlar için iş İngilizcesi kursu, haftalık 24 saat eğitim sunmakta ve 8 haftaya kadar sürmektedir. Öğrencilerin kursa katılabilmeleri için en az orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Hafta içi her gün işlenen derslerde bir şirketin iş yönleri (örn; ürünler, hizmetler, pazarlama finans), iş toplantıları ve görüşmeler, iş telefon görüşmeleri, işe alım uygulama ve prosedürler gibi konular işlenmektedir. Yeni mezunlar için iş İngilizcesi kursuna en az 20 yaşında olan öğrenciler kabul edilmekte ve maksimum 10 kişilik sınıflarda ders işlenmektedir.

BEC sınavına hazırlık kursu, minimum orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisi olanları kabul etmektedir. BEC, uluslararası ticari ilişkiler için İngilizceye ihtiyacı olanların yeterliliğini kanıtlayan bir sınavdır. Maksimum 4 hafta süren kursta eğitimler haftalık 24 ders olarak işlenmektedir. Minimum 18 yaşında olanların katılabildiği kursta sınıf mevcudiyeti en fazla 10 kişiden oluşmaktadır. London School of English dil okulu BEC sınavına hazırlık kursunda verilen eğitimler sayesinde öğrenciler, hedefledikleri puana ulaşabilmektedirler.

Bire bir İngilizce kursu

London School of English dil okulu bire bir İngilizce kursu, İngilizce öğrenmenin en kısa ve hızlı yöntemlerinden birdir. Kursa İngilizce dil seviyesi fark etmeksizin her seviyeden öğrenci kabul edilmektedir. Bire bir İngilizce kursunda öğrenciler haftalık 15, 20 veya 30 saat eğitim alabilmektedir. Kursun ders programı, içeriği ve süresi tamamen öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmektedir. Kursta öğrenciler genel İngilizce konuları üzerine ya da belli bir alan üzerine eğitim alabilmektedirler. Minimum 18 yaşında olanların kabul edildiği kursa yıl boyunca her pazartesi katılım mümkündür. London School of English dil okulu bire bir İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Üniversiteye hazırlık İngilizce kursu

London School of English dil okulu üniversiteye hazırlık İngilizce kursu, İngilizce eğitim veren üniversite ve kolejlere gitmek isteyen öğrencilerin akademik İngilizce ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmıştır. Eğitimler haftalık 22 saat ile işlenmektedir. Derslerde akademik anlamda İngilizce sunum yapma, araştırma yapma, deneme yazma, ödev hazırlama, not alma, özetleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirme ve seminerlere katılma gibi konular işlenmektedir. Kursa minimum orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisi olan öğrenciler kabul edilmektedir. Öğrenciler akademik İngilizcenin yanı sıra İngilizce iletişim becerilerini de geliştirmektedirler. Üniversiteye hazırlık İngilizce kursunda öğrencilere seçecekleri üniversite ve bölümle ilgili ücretsiz akademik danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Kursa minimum kayıt 4 haftadan oluşmaktadır ve sınıflarında maksimum 12 öğrenci bulunmaktadır. London School of English dil okulu üniversiteye hazırlık İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Hukuk İngilizcesi

London School of English dil okulu hukuk İngilizcesi kursu, ticaret avukatları, kamu sektörü avukatları ve yeni mezun hukukçular olmak üzere kendi içinde 3 farklı bölüme ayrılmaktadır. Ticaret avukatları ve kamu sektörü avukatları için tasarlanan kurslara katılmak isteyenler minimum orta üstü (Upper-Intermediate) İngilizce seviyeye sahip olmalıdırlar. 1 hafta eğitimden oluşan kurslarda toplamda 30 saat ders işlenmektedir. Derslerde İngilizce hukuki kelimeler, toplantılar ve görüşmeler için etkili iletişim becerileri, tartışmalara etkin bir şekilde katılma, sunum yapma ve yazışmaları gerçekleştirme gibi konular işlenmektedir. Sınıf mevcudiyetinin 6 kişiden oluştuğu kurslara en az 25 yaşında olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yeni mezun hukukçular için düzenlenen İngilizce kursta eğitimler 3 hafta sürmektedir. Haftalık 24 saat ders işlenmekte ve öğrenciler, hukuki kelimeler, hukuki iletişim, hukuki sorunlar ve yasal sürecin çeşitli yönleriyle ilgili vaka çalışmaları dâhil olmak üzere pek çok konuda eğitim almaktadırlar. Öğrenciler kurs kapsamında Londra?da bulunan hukuk mahkemelerine ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Maksimum 10 kişilik sınıflarda işlenen derslere katılım yaşı en az 20?dir.

Sınavlara hazırlık kursları

IELTS kursu: IELTS, dünyanın pek çok yerinde eğitim ve iş başvurusunda İngilizce yeterliliği kanıtlaması bakımından kabul edilmektedir. London School of English dil okulu IELTS sınavına hazırlık kursunda haftalık 24 saat ders işlenmektedir. Öğrenciler hafta içi her gün gördükleri derslerde IELTS sınav stratejisi ve tekniği üzerine eğitim almaktadır. Kursa katılmak isteyenlerin en az orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. IELTS sınavına hazırlık kursu 8 ile 10 hafta arasında sürmekte ve 18 yaş üzerine öğrenciler katılabilmektedir. Kursun maksimum sınıf mevcudiyeti 12 kişiden oluşmaktadır.

London School of English dil okulunda CAE ve FCE sınavlarına hazırlık kursları verilmektedir. CAE ve FCE sınavlarına hazırlık kursları yılda 3 kez düzenlenmektedir. Her iki kursta da eğitimler 8 hafta sürmekte ve haftalık 24 saat ders işlenmektedir. Derslerde sınavlar için gerekli olan tüm becerilere odaklanılmakta ve öğrenciler deneme sınavına tabi tutularak sınav hakkında ön bilgi sahibi olmaktadırlar. FCE sınavına hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrencilerin en az orta (Intermediate) seviye İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. CAE sınavına hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrencilerin ise minimum ileri (Advanced) seviye İngilizce seviyesine sahip olması gerekmektedir. London School of English dil okulu CAE ve FCE sınavlarına hazırlık kurslarına minimum 18 yaşında olan öğrenciler kabul edilmekte ve maksimum sınıf mevcudiyeti 12 öğrenciden oluşmaktadır.

London School of English dil okulunda konaklama

London School of English dil okulunda yurt, aile yanı, otel ve daire kiralama konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Okulun anlaşmalı olduğu Pure, Vincent House, Park House, Nevern House ve Stay Club Willesden gibi pek çok yurt seçeneği bulunmaktadır. Öğrenciler yurtlarda tek veya iki kişilik odalarda kalabilmektedir. Yurtlarda banyo ve tuvaletler kişiye özel olarak bulunmaktadır. Öğrenciler kendi yemeklerini kendileri yapmaktadırlar.

Aile yanı konaklamada evler, okulun yetkilileri tarafından özenle seçilmekte ve düzenli olarak kontrol edilmektedirler. Ana dili İngilizce olan ailelerin yanında konaklamak, İngilizce pratik yapma açısından avantajlıdır. Evler, okula farklı uzaklıklarda olup, en fazla toplu taşıma ile 40 dakikalık mesafede yer almaktadır. Öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeğini aileler ile birlikte yemektedirler. Banyo ve tuvalet alanları genel olarak aile ile birlikte kullanılsa da talep eden öğrencilere özel banyo ve tuvaletli evler de ayarlanabilmektedir.

London School of English dil okulunda eğitim alan öğrenciler otellerde kalabildikleri gibi daire de kiralayabilmektedirler. Otel ve daire kiralaması daha çok özgürlüğüne düşkün olan öğrenciler tarafından tercih edilmekte olup, maliyet bakımından yurt ve aile yanı konaklamadan daha fazladır.

London School of English dil okuluna ulaşım

İstanbul?dan Londra?ya her gün yaklaşık 12 uçuş bulunmaktadır. Uçuşlar yaklaşık 4 saat sürmektedir. Havaalanlarına inen öğrenciler, otobüs, tren veya özel taksiler ile konaklama yerlerine ya da okullarına ulaşabilmektedir. Talep eden öğrenciler okulun havaalanı karşıla hizmetinden faydalanabilmektedir.

Londra şehri içi ulaşımda metro, otobüs ve özel taksiler kullanılmaktadır. Londra metrosu çok geniş bir ağa sahiptir ve şehrin her yerine ulaşım sağlanabilmektedir. Otobüslerle aynı metro gibi her yere gidilebilmektedir. Özel taksiler pahalı olduğu için çok zor durumda kalmadıkça öğrenciler tarafından kullanılmamaktadır. Londra?da uzak yerlere ise banliyö trenleri ile ulaşım yapılmaktadır. Metro ve otobüslerde ?Oyster? adı verilen manyetik kartlar kullanılmaktadır.

London School of English dil okulu hakkında GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Hemen Ücretsiz Teklif Alın