• Genel Bilgi
  • Görseller
  • Başvuru ve Broşürler
  • Teklif Al

LILA Language School, Liverpool

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - LILA Language School, Liverpool

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu, Liverpool şehir merkezinde, yoğun bir caddede ve alışveriş bölgesinde yer almaktadır. LILA, Liverpool modern binada yer almakta ve sınıflar oldukça modern materyaller ile donatılmıştır. LILA, Liverpool İngilizce dil okulunda konferans salonu, öğrenci dinlenme salonu, bireysel çalışma odası, kütüphane, galeri, ibadet odası, bilgisayar odası ve ücretsiz internet bağlantısı bulunmaktadır. Öğrenciler ders sonraları ve hafta sonları okulun düzenlediği sosyal aktivite ve gezilere katılmaktadırlar. Düzenlenen aktiviteler içerisinde Liverpool gezisi, The Albert Dock Tour, English Club oyunu, Catholic Cathedral Tour, Big Night Out ve birçok müze ve tarihi yer gezisi bulunmaktadır. Her yıl dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilere uluslararası bir ortamda İngilizce eğitimi verilmektedir.

Liverpool, İngiltere’nin kuzeybatısında olan bir liman şehirdir. Başkent Londra’nın 283 km kuzey-batısında Mersey halicinin doğu kıyısında bulunmaktadır. Kent, coğrafi konumu itibariyle İngiltere’deki diğer kentler arasında en iyisidir. 1207 yılında kurulmuş bir yerleşkedir fakat 1800 yılında kraliyet beratı ile şehir unvanını almıştır. Liverpool iki büyük üniversite bulunmaktadır; Liverpool üniversitesi ve John Moores Üniversitesi. 2007 yılında 800. yaş gününü kutlayan şehir, 2008 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmuştur. Liverpool şehir merkezinin bazı kısımları “Liverpool, Ortaçağ Ticari Liman Şehri” adı altında 2004’de UNESCO Dünya Mirasları listesine konmuştur. Bu kısımlar içerisinde Pier Head, Albert Dokları ve William Brown sokağı yer almaktadır. Şehrin turistik bölgeleri arasında Castle Sokağı, Liverpool Town Hall, Batı müzesi, St. Luke kilisesi ve Chinatown bulunmaktadır.

LILA Liverpool International Language Academy İngilizce programları
Genel İngilizce standart kursu

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu genel İngilizce standart kursu öğrencilerin iletişim becerilerinin yanı sıra gramer ve kelime dağarcıklarını da geliştirmek amacıyla, dilbilgisi, kelime ve fonksiyonel kavramlar üzerinde odaklanarak İngilizce eğitimi vermektedir. Genel İngilizce standart kursunda öğrenciler aldıkları eğitimler ile İngilizce konuşulan bir ortamda iletişimlerine güven duymakta ayrıca işyerleri, sosyal alanlar ve eğitim ortamlarında karşılaşacakları İngilizce durumlarla baş edebilmektedirler. Haftada 15 saat İngilizce dersi işlenmektedir. Hafta içi her gün yapılan derslerin sabah ya da öğleden sonra seçeneği bulunmaktadır. İngilizce başlangıç (Beginner) seviyesinden ileri (Advanced) seviyeye kadar herkes katılabilmektedir. Kurs, yıl boyunca her pazartesi günü katılıma uygundur. En az 16 yaşında olan öğrencilerin kabul edildiği programda maksimum sınıf kalabalığı 15 kişiden oluşmaktadır. LILA, Liverpool İngilizce dil okulu genel İngilizce standart kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Genel İngilizce yoğun kursu

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu genel İngilizce yoğun kursunda haftalık 15 saat genel İngilizce ve 6 saat ek ders ile toplam 21 saat ders işlenmektedir. 6 saatlik ek derste tamamen öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik konular işlenmekte ve İngilizce öğrenmeleri hızlandırılmaktadır. Alanında uzman eğitmenler derslerde öğrencileri gözetleyerek problemli oldukları konuları belirlemekte ve bu konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Yaz aylarında sınıf mevcudiyeti maksimum 15 kişiden oluşurken, yılın geri kalan kısmında bu sayı 4 ile 10 arasında değişmektedir. Her seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler kabul edilmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle uluslararası bir ortamda ders işlenmektedir. Genel İngilizce yoğun kursuna 16 ve üzeri yaş grupları kabul edilmektedir.

Akademik amaçlar için İngilizce kursu

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu akademik amaçlar için İngilizce kursu, öğrencilerin İngiltere’deki bir üniversitede akademik hayat ile başa çıkmaları için gerekli becerileri sağlamaktadır. Minimum orta (Intermediate) seviyesinde İngilizce bilgisine sahip öğrenciler kabul edilmektedir, gerekli seviyeyi karşılayamayan öğrenciler öncelikle genel İngilizce kursuna gitmektedirler. Akademik amaçlar için İngilizce programının iki seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki yaz aylarında yapılan ve 12 hafta süren kurstur. Bu kursta haftalık 23 saat ders yapılmaktadır. Diğer seçenek ise yılın kalan kısmını oluşturmakta ve 36 haftaya kadar kayıt yapıla bilinmektedir. 36 haftalık uzun süren kursta her hafta 21 saat ders işlenmektedir. Öğrenciler 21 saatin 15 saatinde genel İngilizce, 6 saatinde ise akademik İngilizce dersi görmektedirler. LILA, Liverpool İngilizce dil okulu akademik amaçlar için İngilizce kursunda rapor yazma becerileri, not alma, sunum yapma, konferansları dinleme ve toplantılara katılma gibi konularda öğrencilere eğitim verilmektedir. Kursa 16 yaş ve üzeri öğrenciler kabul edilmektedir. LILA İngilizce dil okulu akademik amaçlar için İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Teacher Training kursları

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu öğretmenler için İngilizce kursu, anadili İngilizce olmayan öğretmenlere İngilizceyi doğru ve etkili bir şekilde öğretmeleri için tasarlanmıştır. Okulda öğretmenler için CELTA, TKT, English Teaching Methodology ve First Certificate for Teachers of Business English kursları bulunmaktadır. CELTA, İngilizce öğretmenleri için verilen kurslardan uluslararasında en yaygın ve tanınmış olandır. Kursun farklı yoğunlukta seçenekleri bulunmaktadır: Full-Time 4 haftalık yoğun kurs, Part-Time 10 haftalık kurs ve Part-Time 13 haftalık Online derslerdir. Öğretmen adayları derslerde sınıf yönetimi, ders ve müfredat hazırlama konuları ile ilgili eğitim görmektedirler. TKT kursu, 1 hafta yoğun program ya da 2 hafta standart programdan oluşmaktadır. Her iki seçenekte de derler haftalık 22 saatten oluşmaktadır. Öğretmenler, TKT kursunda sadece öğretmenlik becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası kabul görmüş niteliklere de sahip oluyorlar. Minimum 17 yaşında olan öğrenciler kabul edilmekte ve en az orta (Intermediate) seviyesine sahip olmaları gerekmektedir.

First Certificate for Teachers of Business English kursu, anadili İngilizce olmayan öğretmenlerin uzman öğretim yeterliliği kazanmaları için oluşturulmuştur. Kursta öğretmen adayları, yönetim becerileri, iş uygulamaları, süreçleri ve prosedürleri hakkında eğitim almaktadırlar. Öğretmen adayları kurs sonunda, profesyonellere ve çalışanlara İngilizce öğretmek için gereken becerilere sahip olmaktadırlar. 3 hafta süren bu kursta, haftalık 21 saat ders işlenmektedir. Minimum İngilizce bilgisi orta üstü (Upper-Intermediate) olan öğrenciler ve 17 yaş üstü kabul edilmektedir.

English Teaching Methodology kursu, öğretmen adaylarının ders işleme ve İngilizce öğretme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Kurs süresi 2 haftadan oluşmakta ve her hafta 15 saat ders işlenmektedir. Kursa temmuz ve ağustos aylarında katılım yapıla bilmektedir. English Teaching Methodology kursuna en az orta seviye (Upper-Intermediate) İngilizce bilgisi olanlar kabul edilmektedir. Sınıf mevcudiyeti maksimum 15 kişiden oluşmakta ve en az 17 yaşında olan öğrenciler kabul edilmektedir.

Genç öğrenciler İngilizce Yaz Okulu

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu genç öğrenciler için İngilizce kursu, 12 ile 17 yaş arası geçler için dizayn edilmiştir. Genç öğrenciler için İngilizce kursunda öğrenciler hem kendi yaşıtları ile İngilizce öğrenmekte hem de Liverpool’u keşfetmektedirler. Kursun hem yaz programı hem de yılın geri kalan kısmı için programı mevcuttur. Her iki programda da haftalık 15 saat İngilizce dersi işlenmektedir. Öğrenciler dil geliştirmenin yanında sayısız sosyal etkinlik ve geziye katılmaktadırlar. Kurs başlangıcında İngilizce seviye tespit sınavı yapılmakta ve öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmektedirler. İngilizce kursuna ek olarak haftalık 9 saat kültür-sanat, bilim, el sanatları ve futbol dersleri de verilmektedir. Bu dersleri almak isteyen öğrenciler kursa daha önceden bildirmelidir. LILA, Liverpool İngilizce dil okulu genç öğrenciler için İngilizce kursunda yurt ve aile yanı konaklama seçeneği bulunmaktadır. Kurs hakkında ayrıntılı bilgi için GKR yurtdışı eğitim danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Sınavlara hazırlık kursları

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu IELTS sınavına hazırlık kursunda ders kitabı kullanılmakta ve düzenli olarak sınav denemeleri yapılmaktadır. IELTS, İngiliz üniversitelerinde ya da İngilizce eğitim veren diğer üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerin dil puan koşulunu karşılamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. LILA, Liverpool İngilizce dil okulunda IELTS sınavına hazırlık kursunda haftalık 6 saat ya da 15 saat eğitim verilmektedir. Kursa katılmak isteyen öğrencilerin minimum orta üstü (Upper-Intermediate) İngilizce seviyeye sahip olmaları gerekmektedir. En az 17 yaşında olan öğrenciler katılabilmekte ve maksimum sınıf kalabalığı 15 öğrenciden oluşmaktadır.

LILA, Liverpool İngilizce dil okulunda Cambridge sınavlarına (FCE, CAE, KET ve PET) hazırlık kursu bulunmaktadır. FCE ve CAE sınavları İngilizce konuşulan bir üniversite ve koleje gitmek isteyenleri İngilizce dil puanını kanıtlamak için kullandıkları sınavlardır. Her iki sınava hazırlık kursunda da öğrencilere yazma, dinleme, okuma ve konuşmada İngilizce kullanımı doğru bir şekilde gösterilmektedir. Öğrenciler sınav tekniği üzerine eğitim almakta ve yapılan pratikler ile sınava hazırlanmaktadırlar. FCE ve CAE sınavlarına hazırlık kurslarında eğitimler haftalık 6 veya 15 saatten oluşmaktadır. CAE sınavına hazırlık kursuna katılmak isteyenlerin en az ileri (Advanced) seviye İngilizce bilgilerinin olması gereklidir. FCE sınavına hazırlık kursuna katılmak isteyenlerin ise minimum orta üstü (Upper-Intermediate) İngilizce seviyeye sahip olmaları gerekmektedir.

KET ve PET sınavları, pratik İngilizce dil becerilerini kanıtlayan orta düzey İngilizce yeterliliğini kanıtlamak için kullanılan sınavlardır. KET ve PET sınavları öğrencilerin kısa metinleri yazma, İngilizce temel kalıpları anlama ve konuşurken kullanma, kendini tanıtma ve kendileri hakkında temel soruları yanıtlama gibi becerileri ölçmektedir. KET sınavı, temel İngilizce becerisine eşittir ve A2 seviyesini temsil eder. PET sınavı, orta düzey İngilizce bilgisini gösterir ve B1 seviyesine eşittir. Her iki sınavda da haftalık 15 saat eğitim verilmektedir. Minimum 17 yaşında olan öğrenciler kabul edilmektedir. KET sınavına hazırlık kursu için en az temel (Elementary) seviyesi ve PET sınavına hazırlık kursuna katılmak için en az orta (Intermediate) seviye İngilizce bilmek gerekmektedir. LILA, Liverpool İngilizce dil okulunda Trinity Exam and Preparation kursu da bulunmaktadır. Kursa İngilizce seviyesi orta altı (Pre- Intermediate) olan öğrenciler katılabilmektedir.

LILA Liverpool International Language Academy İngilizce dil okulunda konaklama

LILA, Liverpool İngilizce dil okulunda üniversite yurdu, LILA, Liverpool öğrenci evi, paylaşımlı öğrenci evi, aile yanı konaklama ve motel seçenekleri bulunmaktadır. LILA, Liverpool öğrenci evi, bir binada yer almaktadır ve binanın her dairesinde 6 oda bulunmaktadır. Öğrenciler her bir dairede 6 kişi olarak kalmaktadırlar. Banyo ve tuvaletler her iki odaya 1 tane düşecek şekilde bulunmaktadır. Öğrenciler odalarda tek veya iki kişi kalabilmektedir. LILA öğrenci evi, LILA, Liverpool İngilizce dil okuluna 15 dakika uzaklıkta bulunmaktadır.

Aile yanı konaklamasında evler, okula en fazla 45 dakika uzaklıktadır. Öğrenciler sadece odayı kullanıp yemek hizmeti almayabilir ya da sabah kahvaltısı ve akşam yemeği alabilmektedir. Ana dili İngilizce olan aileler yanında kalan öğrenciler, İngilizce pratik yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler tek kişilik odalarda kalmakta ve banyo ve tuvaleti aile ile ortak kullanmaktadırlar.

Öğrenciler, üniversite yurdunda da konaklama yapabilmektedir. Yurtlarda her öğrenci tek kişilik odalarda kalmakta ve odalarda kişiye özel banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Üniversite yurdunda ücretsiz internet bağlantısı, tam donanımlı, ortak kullanılan mutfak, 24 saat güvenlik hizmeti ve ortak alan mevcuttur.

Paylaşımlı öğrenci evleri LILA, Liverpool İngilizce dil okulu aracılığı ile ya da öğrencilerin bireysel olarak kiralayabileceği evlerden oluşmaktadır. Paylaşımlı öğrenci evleri temmuz ve ağustos ayı için kiralanabilmektedir. Evlerin okula uzaklığı en fazla 45 dakikadır. Televizyon ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

Öğrenciler 4-5 yataklı odaları bulunan motellerde de konaklayabilmektedir. Motellerde banyo, tuvalet ve mutfak ortak kullanım alanlarıdır ve kahvaltı verilmektedir. Öğrenciler, okullarına yürüyerek ulaşabilmektedir.

LILA Liverpool International Language Academy İngilizce dil okuluna ulaşım

Türkiye’den Liverpool’a doğrudan uçuş bulunmamaktadır. Bu yüzden öğrenciler Manchester’a gitmeli ve oradan 1 saat süren tren yolculuğu ile Liverpool’a ulaşmalıdır. Liverpool’a ulaşan öğrenciler, toplu taşıma ya da özel taksileri kullanarak konaklama yerlerine gidebilmektedir.

Liverpool şehir içi ulaşımda Londra’dan sonra en büyük tren hattına sahiptir. Tren dışında şehirde otobüs, feribot ve özel taksiler kullanılmaktadır. Öğrenciler toplu taşıma araçlarını kullanarak şehri kolaylıkla keşfedebilmektedir.

LILA, Liverpool İngilizce dil okulu ve Liverpool’da İngilizce eğitimi hakkında detaylı bilgi için GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlıktan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hemen Ücretsiz Teklif Alın