• Genel Bilgi
  • Görseller
  • Başvuru ve Broşürler
  • Teklif Al

EC - English Centre, Bristol

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - EC - English Centre, Bristol

EC Bristol İngilizce dil okulu, Bristol şehrinin merkezinde huzurlu bir bölge olan Queen Meydanı’nda son derece gözde bir konumdadır. Toplamda dört kata yayılan EC Bristol, aydınlık geniş sınıfları ve canlı ortak alanları ile modern bir okuldur. Okul, 260 kişi kapasiteli olup, 27 sınıfa sahiptir. EC Bristol İngilizce dil okulu öğrencilerine akıllı tahtalarla donatılmış sınıflar, kütüphane, 24 adet bilgisayarlı laboratuvar, bireysel çalışma odası, ücretsiz internet bağlantısı ve öğrenci salonu olanakları sunmaktadır. Öğrenciler, ders sonraları ve hafta sonları okulun düzenlemiş olduğu sosyal aktivite ve gezilere katılmaktadırlar. 2013 verilerine göre okula 51 farklı ulustan öğrenci gelmiştir ve eğitimler uluslararası bir ortamda verilmektedir.

Bristol, İngiltere’nin güneybatı bölgesinde bulunan bir şehirdir. Şehir, Avon nehri kenarında kurulmuştur ve Atlantik Okyanusu’na Bristol Körfezinde katılan Severn nehri kenarlarında da bulunmaktadır. Bu nedenle yüzyıllarca Bristol, İngiltere’nin en büyük limanlarından biri olmuştur. 2009 yılı tahminlerine göre yerel idari sınırları içinde nüfusu 433.100 kişi ve etrafındaki şehirleşmiş bölgedeki varoşlar, kasabalar ve köylerin katılmasıyla tanımlanan “Büyük Şehirsel Bölge (LUZ)” nüfusu 1.006.600 olarak tahmin edilmektedir. Kent, Birleşik Krallığın 6. büyük şehri ve güneybatı İngiltere bölgesinin en büyük şehridir. Şehrin ekonomik gücü, mühendislik, havacılık, finansal servisler, medya ve turizm gibi alanlardan gelmektedir. Şehir, birçok eğlence, spor ve alışveriş aktivitesini gerçekleştirebileceğiniz bir yer olduğu gibi aynı zamanda büyük şehirlerde olmayan topluluk hissini de vermektedir. Bristol, karnavalları, festivalleri, arları, müzeleri, sanatçıları ile hem hareketli bir şehirdir hem de dinlenmek isteyenler için birçok olanak sunmaktadır.

EC Bristol İngilizce dil okulu programları
Genel İngilizce standart kursu

EC Bristol İngilizce dil okulu genel İngilizce standart kursu, haftada 20 ders ile 16 yaş ve üzeri öğrencilere İngilizce eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, derslerde İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dil bilgisi hakkında eğitim almaktadırlar. Kursa İngilizce başlangıç (Beginner) seviyesinden ileri (Advanced) seviyeye kadar her seviye öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler yapılan İngilizce seviye belirleme sınavına göre sınıflara yerleştirilmektedirler. Kursta verilen dersler sayesinde öğrenciler, İngilizcenin her alanında seviyelerini geliştirmekte ve özgüven kazanmaktadırlar. Genel İngilizce standart kursunda sınıf mevcudiyetleri ortalama 12, maksimum 14 öğrenciden oluşmaktadır. EC Bristol İngilizce dil okulu genel İngilizce standart kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Genel İngilizce yoğun kursu

EC Bristol İngilizce dil okulu genel İngilizce yoğun kursunda öğrenciler, 20 temel İngilizce derse ek olarak haftada 10 seçmeli İngilizce ders almaktadırlar. Derslerde eğitmenler, öğrencilerin zayıf yönlerine odaklanmalarını sağlarken, güçlü yönlerini de ortaya çıkarmaktadırlar. Haftalık 20 derste öğrenciler genel İngilizce standart kursunda gördükleri derslerin aynısını görmekte ve seçmeli 10 derste medya çalışmaları, film çalışmaları, küresel vatandaşlık, dilbilgisi, müziğin dili, kelimelerin dünyası ve doğru yazım konularını işlemektedirler. Her bir ders 30 saat eğitimden oluşmakta ve öğrenciler, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri dersi seçebilmektedir. İngilizce başlangıç (Beginner) seviyesinden ileri (Advanced) seviyeye kadar her öğrenci eğitim alabilmektedir. Öğrenciler kursa başlangıçta İngilizce seviye belirleme sınavına tabi tutulmakta ve sınav sonucuna uygun olarak sınıflara yerleştirilmektedirler. Minimum 16 yaşında olan öğrencilerin kabul edildiği kursta maksimum sınıf mevcudiyeti 14 öğrenciden oluşmaktadır.

Çalışma amaçlı İngilizce kursu

EC Bristol İngilizce dil okulu çalışma amaçlı İngilizce kursu, günümüz dünyasında kilit mesleki meseleleri anlamak ve bunların etkili bir şekilde üstesinden gelmek için kullanılacak İngilizce dile hakim olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Haftalık 30 ders ile (20 ders genel İngilizce ve 10 ders iş İngilizcesi) öğrencilere İngilizce eğitim veren kursa 16 yaş ve üzeri gruptakiler katılabilmektedir. Yeni mezun olmuş ve iş fırsatlarını artırmak isteyen ya da mevcut işinde ilerlemek isteyenler için ideal olan bu kursta öğrencilere iş dünyasında ihtiyaçları olacak dil öğretilmektedir. Derslerde sunum yapma, rapor yazma, toplantılara ve iş yemeklerine katılma ile her türlü yazışma ve görüşmeleri gerçekleştirme üzerine eğitim verilmektedir. Çalışma amaçlı İngilizce kursuna İngilizce bilgisi orta altı (Pre-Intermediate) seviyeden ileri (Advanced) seviyeye kadar her öğrenci başvurabilmektedir. Kursta maksimum 24 hafta eğitim verilmekte ve öğrenciler kurs sonunda akıcı ve kendilerine güvenle İngilizce kullanabilmektedir. EC Bristol İngilizce dil okulu çalışma amaçlı İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

İş İngilizcesi yılı

EC Bristol İngilizce dil okulu iş İngilizcesi yılı programı, İngilizce konuşulan iş ortamlarında başarı için dil becerilerini geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Çalışma amaçlı İngilizce kursundan farklı olarak minimum 24 hafta eğitim vermekte ve öğrenciler uzun dönem boyunca aldıkları eğitim sayesinde dilde hâkimiyet sağlamaktadırlar. Eğitimler haftalık 30 ders olarak verilmekte ve öğrenciler 20 ders genel İngilizce, 10 ders iş İngilizcesi görmektedirler. İş İngilizcesi yılı kursunda öğrenciler İngilizce olarak kendilerini tanıtma, seyahat ve toplantılara katılma, telefon kullanma, alım-satım, ürün ve hizmetler, genel iş ortamı, profesyonel ilişkiler, şirket yapıları, sistemleri, süreçleri ve genel iş konuları yönetimleri hakkında eğitim almaktadırlar. EC Bristol İngilizce dil okulu iş İngilizcesi yılı programında her öğrencinin kişisel dil dosyası bulunmaktadır. Bu dosyalarda öğrencilerin öğrenme stilleri, test ve ödevlerdeki başarıları yer almaktadır. Kursta öğrenciler, her 4-5 haftada bir kişisel sınıf değerlendirilmesine alınmakta ve her 6 haftada bir kişisel danışmanları ile birebir görüşmeler yapmakta ve akademik ihtiyaçları ile ilgilenen koordinatörleri ile görüşmeler yapmaktadırlar. EC Bristol İngilizce dil okulu iş İngilizcesi yılı programı hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Akademik yıl ve sömestr programı

EC Bristol İngilizce dil okulu akademik yıl ve sömestr kursu, en az 24 hafta eğitimi ile öğrencilere uzun dönem İngilizce kursu sunmaktadır. Kurs, İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamak ve öğrenim görmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Programa katılan öğrenciler, dilde akıcılık kazanmakta, potansiyellerinin üzerine çıkmakta ve dünyanın her yerinden gelen çeşitli insanlarla arkadaşlık kurmaktadırlar. Akademik yıl ve sömestr programında haftalık standart 20 ders ya da yoğun 30 ders (20 ders genel İngilizce ve 10 ders seçmeli İngilizce) İngilizce eğitimi verilmektedir. Genel İngilizce dersinde öğrenciler, temel bilgileri öğrenirken, seçmeli derslerde, kültür ve iletişim, doğru konuşma ile yazma, ödev yazma, not tutma, kelime bilgisi, temel ihtiyaçlar İngilizcesi, dil bilgisi, küresel vatandaşlık ve akademik teknikler üzerine eğitim almaktadırlar. Öğrenciler, ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda seçmeli ders alabilmektedirler. Kursta her öğrencinin kişisel dil dosyası bulunmaktadır. Dosyalarda öğrenciler başarılı oldukları alanlar ve eksiklikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Haftada 20 ders İngilizce eğitimi başarıyla bitiren öğrencilere EC takdir belgesi, haftada 30 ders İngilizce eğitimi başarıyla bitiren öğrencilere EC diploması verilmektedir.

Bire bir İngilizce

EC Bristol İngilizce dil okulu bire bir İngilizce kursunda haftalık 20, 30, 40 veya daha fazla ders verilebilmektedir. Ders süreleri öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir. İngilizce dil seviyesi fark etmeksizin her seviyeden öğrencinin kabul edildiği kursta, ders programı, içeriği, zamanı ve süresi öğrenciler tarafından belirlenmektedir. Bire bir İngilizce kursu, İngilizce öğrenmenin en hızlı ve kısa süren yöntemlerinden biridir. Öğrenciler eğitimleri genelde öğleden sonra almaktadırlar. Bire bir İngilizce kursu, okulun diğer kurslarına ek olarak da alınabilmektedir. Diğer kurslara ek olarak alındığı takdirde haftalık en fazla 10 ders verilmektedir. EC Bristol İngilizce dil okulu bire bir İngilizce kursu hakkında GKR yurtdışı eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Sınavlara hazırlık kursları

IELTS sınavı: IELTS (International English Language Testing System), uluslararası geçerliliği bulunan ve birçok eğitim kurumu tarafından kabul edilen bir sınavdır. IELTS, 1’den 9’a kadar puanlama sistemine sahiptir ve başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar adayların İngilizce yeterliliklerini ölçer. EC Bristol İngilizce dil okulu IELTS sınavına hazırlık kursunda haftalık 30 ders (20 ders genel İngilizce ve 10 ders IELTS hazırlık) olarak verilmekte ve minimum İngilizce bilgisi orta (Intermediate) seviye olan öğrenciler başvurabilmektedir. Öğrencilerin aldıkları eğitim, kurs sonunda sınav sonuçlarında okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerindeki kayda değer gelişim kendini göstermektedir.

EC Bristol İngilizce dil okulunda CAE ve FCE sınavlarına hazırlık kursları bulunmaktadır. CAE ve FCE sınavları dünya çapında birçok eğitim kurumu ve iş başvurusunda kabul edilmektedir. Sınav sonuçları, bir diploma gibi hayat boyu geçerliliğe sahiptir. EC Bristol İngilizce dil okulu Cambridge sınavlarına hazırlık kursları haftalık 30 dersten (20 ders genel İngilizce ve 10 ders sınava hazırlık) oluşmaktadır. Öğrenciler derslerde işlenen konular ve alıştırmalar sayesinde sınava iyi şekilde hazırlanmaktadırlar. CAE sınavı hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrencilerin minimum orta üstü (Upper-Intermediate) seviyesinde, FCE sınavı hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrencilerin en az orta seviye (Intermediate) İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. CAE kursu, 4 hafta sürmekte ve FCE kursu 8 hafta sürmektedir.

EC Bristol İngilizce dil okulunda konaklama

EC Bristol İngilizce dil okulunda yurt, aile yanı, paylaşımlı öğrenci evi ve stüdyo daire konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Yurtta öğrenciler tek kişilik odalarda kalmaktadırlar. Her odada kişiye özel banyo ve tuvalet mevcuttur. Öğrencilerin ortak kullandıkları bir mutfak ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Yurt girişinde güvenlik görevlisi mevcuttur.

Aile yanı konaklamada öğrenciler tek veya iki kişilik odalarda kalmaktadırlar. Evler, okula toplu taşıma ile en fazla 40 dakikalık uzaklıkta bulunmaktadır. Öğrenciler sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini aileler ile birlikte yemektedirler. Evlerde banyo ve tuvaletler ortak kullanım alanıdır.

Paylaşımlı öğrenci evlerinin bulunduğu apartman, okula 20 dakikalık yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Evlerde öğrenciler tek kişilik odalarda kalmaktadırlar. Oturma odası, mutfak, banyo ve tuvalet ortak kullanım alanlarıdır. Paylaşımlı öğrenci evlerinde ücretsiz internet bağlantısı, haftalık temizlik ve 24 saat güvenlik hizmeti bulunmaktadır.

Stüdyo dairelerin bulunduğu apartman, okula 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Öğrenciler, içinde banyo ve tuvaleti bulunan tek kişilik odalarda kalmaktadırlar. Apartmanda spor salonu, oyun alanı ve ücretsiz internet bağlantısı mevcuttur.

EC Bristol İngilizce dil okuluna ulaşım

İstanbul’dan Bristol’e doğrudan uçuş bulunmamaktadır. Bu yüzden öğrencilerin Londra’ya gitmeleri ve buradan tren ya da otobüs ile Bristol’e geçmeleri gerekmektedir. Bristol’e ulaşan öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşımlarını gerçekleştirebilmektedirler.

Bristol şehir içi ulaşımın büyük bir kısmını otobüs ağı sağlamaktadır. Kent oldukça küçük olduğundan dolayı, yürüyerek ya da bisiklet ile de ulaşım yapılabilmektedir. Otobüsün yanında kentte tren ve feribot ulaşımı da bulunmaktadır.

EC Bristol İngilizce dil okulu hakkında GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Hemen Ücretsiz Teklif Alın