Jean Monnet Burs Başvuruları
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Başladı...

Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde, konusunda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalar için verilmektedir.

Jean Monnet bursu 2020 - 2021 yılı başvuruları başladı. 2020 - 2021 Akademik yılı için başvurular 21 Ağustos 2019 da başlayıp 5 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir.

2020-2021 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır.

Aşağıdaki şartları sağlayan AB uyum süreci konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda akademik çalışma yapmayı hedefleyen adaylar programa başvuru yapabilirler:

 • 1. Lisans eğitimi alan son sınıf öğrenciler
 • 2. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri
 • 3. Üniversitelerin akademik veya idari personelleri
 • 4. Özel Sektör Çalışanları
 • 5. Kamu Çalışanları

Jean Monnet burs programında diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB uyum süreci başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir:

 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
 • Mali Kontrol

Jean Monnet burs programı başvuruları posta yoluyla Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’ne yapılmaktadır. Jean Monnet burs programı 2020 - 2021 akademik yılı başvuruları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.