Avrupa Birliği Ülkelerinden Covid19 süresinde öğrenci vizeleri kısıtlamaları kaldırılıyor
Avrupa Birliği Ülkelerinden Covid19 süresinde öğrenci vizeleri kısıtlamaları kaldırılıyor.

Yapılan açıklama AB topraklarında üçüncü ülke vatandaşı olan öğrencileri ilgilendiriyor.

Bu istisna, 2020/21 akademik yılında AB’de öğrenimlerine başlayan veya devam eden üçüncü ülke öğrencilerini kapsamaktadır. Bu istisna, 2016/801 AB Öğrenci ve Araştırmacılar Direktifi Madde 3 (3) ‘ e “ Bir yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilmiş ve bir Üye Devletin topraklarına kabul edilmiş bir üçüncü ülke vatandaşı olarak tanımlanan öğrencileri kapsamalıdır.

Bir yüksek öğrenim kurumundaki diplomalar, sertifikalar veya doktora dereceleri dahil olmak üzere, bu üye devlet tarafından tanınan bir yüksek öğrenim yeterliliği veren, bu tür bir eğitimden önce bir hazırlık kursunu kapsayabilecek tam zamanlı bir eğitim sürdürmek için, ulusal hukuka veya zorunlu eğitim uyarınca öğrenim amacıyla gelen ancak bu tanımın kapsamına girmeyen üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsar (Örneğin, ortaokullara, dil okullarına, yatılı okullara veya meslek okullarına giden öğrenciler veya değişim öğrencileri vb.).

Haber : Kaynak