Yurtdışı Eğitim Fırsat ve Kampanyalar

Yurtdışındaki üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerimizin diplomalarının denklik işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır. Yurtdışındaki üniversitelerde doktora, doçentlik, profesörlük ve sanatta yeterlilik dallarında denklik işlemleri ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Denklik, Yurtdışında YÖK’ün tanıdığı bir üniversiteden aldığınız ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarınızın Türkiye'deki üniversitelerce verilen eş diplomalara denk olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik belgesi, denkliği talep ettiğiniz diplomanızın Türkiye'de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir. Denklik başvurusunun incelenmesinde uzmanların en çok dikkat ettikleri konular;

-Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması,
-Eğitimin, yurtdışındaki üniversitenin faaliyet gösterdiği ülkede verilmiş olması,
-Ve aldığınız toplam kredilerin ülkemizde verilen dengi eğitimlere eşit olup olmadığıdır.

Denklik başvurusu sonucunda eğitim düzeyi ve içeriğiniz yeterli bulunmaması durumunda seviye tespit girmeniz istenebilir. Seviye tespit sınavında adayların % 50 başarı sağlaması beklenmektedir. Yurtdışında Hukuk lisans eğitimi alacak öğrencilerimizin gittikleri ülkenin hukuk sistemini eğitimini alacakları, denklik alabilmek için Türk hukuk sistemi derslerini almaları gerekmektedir.

Tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve öğretmenlik alanlarında alınan lisans eğitimlerinin denklik işlemleri için genelde adaylardan denklik seviye tespit sınavına girmeleri istenmektedir.

YurtdışındakiÜniversitelerin YÖK tarafından tanınırlığı;

Yurtdışında eğitim almayı planladığınız üniversitenizin YÖK tarafından tanınması için öncelikle yurtdışındaki üniversitenin faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir eğitim kurum olarak tanınması gerekmektedir. Birçok öğrenci bu bilgiyi başvuru aşamasında teyit etmediği için mezuniyetleri sonrası YÖK denkliği alamamıştır. Sizlerde yurtdışında eğitim almak istediğiniz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını yurtdışında üniversite kaydınızı yapmadan öğrenmelisiniz. Danışmanlarımız sizin adınıza başvurmak istediğiniz üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını sizin adına YÖK’e başvurarak öğreneceklerdir.

Yurtdışında eğitim aldığınız üniversite YÖK tarafından tanınmıyorsa;

Yurtdışında eğitim aldığınız üniversite YÖK tarafından tanınmıyorsa veya yurtdışında aldığınız ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması için YÖK denkliği alamazsanız karşılaşacağınız en büyük sorunlar erkek adaylar için askerlik hizmetlerini lise mezunu olarak uzun dönem yapmak, Türkiye’de kamu kuruluşlarında çalışırken diplomalarını kullanamamak ve Türkiye eğitimlerini bir üst düzeye çıkarmak isterlerse (master gibi) başvurularının kabul edilmemesidir. Erkek öğrenciler yurtdışında eğitim aldıkları üniversite YÖK denkliği bulunmasa bile askerliklerini tecil ettirebilmektedirler.

Yurtdışında eğitim ve YÖK denkliği ile ilgili tüm sorunlarınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz…