Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve ilgili programların eğitim düzeyindeki kazanımları bakımından Türkiye’deki programlar ile eşdeğerliğinin tespit edilmesini denklik olarak tanımlayabiliriz. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan her birey, Türkiye’de özellikle kamuda çalışmak ya da akademik hayatına devam etmek için diploma denkliğini almalıdır.

Denklik işlemleri için adayların YÖK ’ün ilgili web sayfasından Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olan evrakları temin ettikten sonra yine YÖK ’ün ilgili web sayfasından Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusunu yapması gerekir. Online başvuru yapıldıktan sonra diploma teyidi için dış temsilciliklerle yazışmalar yapılarak, başvuru dosyası usul ve esas yönünden incelemeye alınır. Üniversitelerden akademik görüş istendikten sonra ise Tanıma ve Denklik Komisyonu’nda alınan görüşler doğrultusunda karar oluşturulur ve başvuru karara bağlanır.

Denklik alınabilmesi için yurtdışında diploma alınan yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınması için bazı özel koşullar bulunmaktadır.

Yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınması için aşağıdaki koşullardan biri aranır;
  • 1) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir kurum olması,
  • 2) Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren kurumların bağlı olduğu ülke ve bulunduğu ülkede tanınıyor olması,
  • 3) Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında faaliyet gösteren bir yükseköğretim kurumu olması.
Yukarıdaki maddelerden herhangi birini sağlamıyor ise, aşağıdaki şartlara bakılır;
  • 1) Fakülte, program, anabilim dalı, bilim dalı yapılanmalarının Türk yükseköğretim sisteminde bulunan temel esasları sağlaması,
  • 2) Bünyesinde en az üç farklı fakülte ve bir lisansüstü eğitim veren enstitünün bulunması,
  • 3) Programlarının Türkiye’deki muadil programların akademik kadro yeterliliklerini karşılaması,
  • 4) Programlarının eğitim sürelerinin, örgün veya uzaktan eğitim türünde olması ve AKTS karşılıklarının Türkiye’deki benzer programlar ile uyumlu olması,
  • 5) Kurum ve programlara ilişkin bilgiye ulaşılabilecek açık mekanizmaların bulunması,
  • 6) Akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinin tam ve anlaşılır olması,
  • 7) En az bir dönem mezun vermiş olması,

YÖK gerek duyduğunda adaylardan Seviye Tespit Sınavı’na (STS) girmelerini talep edebilir. STS mezun olunan programın eğitim dili, temel kazanımları, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ile projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ya da tereddüt oluştuğunda denklik belgesi için adaydan talep edilen bir sınavdır .

YÖK denkliği ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.