SAT (Scholastic Aptitude Test) ve ACT (American College Testing) Amerika’da bulunan üniversite ve yüksekokullara başvurularda kullanılan ve birçok eğitim kurumu tarafından kabul edilen sınavlardır. Amerika’da hem Amerikan vatandaşlarının hem de yabancı uyruklu öğrencilerin katılabildiği, Türkiye’de ise yabancı uyruklu öğrencilerin katılabildiği sınavlar olmaktadır.

SAT üniversite öğreniminde bir hayli önemli olan kompozisyon-yazma, matematik-geometri ve eleştirel okuma alanlarında öğrencilerin becerilerini ölçmeyi hedefleyen bir sınav olmakla birlikte yükseköğrenim kurumları için oldukça büyük bir kaynak olarak görülmektedir.

ACT sınavı dört kısımdan oluşmaktadır: English (İngilizce), Mathematics (Matematik), Reading (Okuma) ve Science (Fen). Dileyen öğrenciler için ‘Optional Writing’ bölümü de sunulmaktadır. Her bölüm 1 ile 36 puan arasında değişmektedir ve sonuça bu dört bölümün puanlamasından ortalama çıkartılarak varılmaktadır.

SAT sınavları Fen bölümü içermemektedir ve daha dolambaçlıdır çünkü verilen yanlış cevaplar doğruları götürmektedir. ACT sınavlarında ise ‘yanlış doğruyu götürür’ mantığı bulunmamaktadır ve çok daha elverişli bir metod kullanarak öğrencileri test etmektedir. SAT sınavlarında geniş İngilizce kelime haznesi ve üstün dil becerisi aranmaktadır. Ana dilleri İngilizce olamayan öğrenciler bu sınavda dezavantaj yaşayabilmektedirler. ACT sınavı öğrencinin matematik bilgisine ve kısıtlı zamanda kaç doğru cevap verebileceğine yoğunlaşmaktadır, bu yüzden Türkiyeli öğrenciler ACT sınavını tercih etmektedirler.